Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Training
DRILL Outdoor Development Center

DRILL Outdoor Development Center

Seznamte se s produktem Outdoor Development Center (dále jen „ODC“), který je kombinací outdoorových teambuildingových aktivit spojených se strukturovaným pozorováváním a hodnocením jednotlivých účastníků i týmů školenou skupinou pozorovatelů. Jeho výhodou je pozorování v takových situacích, kdy se účastníci nemohou „schovat“ za svou formální roli v organizaci a projevují se v nečekaných a nezvyklých situacích a jsou přitom zařazeni v týmech, které nekopírují organizační strukturu, ale spíš síť vnitrofiremních dodavatelsko-zákaznických vztahů.

Cíl programu:

 • Klasický teambuilding, sloužící k upevnění týmové práce a spolupráce především v rámci modelu „Johari Windows“.
 • Pozorování a hodnocení účastníků v předem definovaných kompetencích.
 • Poskytnutí zpětné vazby jednotlivým účastníkům.
 • Návrh plánu osobního rozvoje a výcvikového programu pro jednotlivé účastníky.

Hodnocené kompetence:

Kompetence, které budou v ODC pozorovány a hodnoceny, musí splňovat 2 základní požadavky:

 • Pozorovatelnost v rámci aktivit ODC.
 • Možnost dalšího rozvíjení v rámci individuálního i týmového tréninku a koučinku.

Podle našich zkušeností těmto požadavků nejlépe vyhovuje model emoční inteligence, doplněný o kreativitu, případně odolnost vůči stresu.

Schopnosti vztahující se k vlastní osobě:

 • Sebeuvědomění (emoční, reální a sebedůvěra).
 • Sebeovládání - efektivní zvládání zvláště negativních impulzů a emocí (spolehlivost a svědomitost, adaptabilita, schopnost inovace).
 • Motivace k vyšším cílům (ctižádostivost, loajalita, iniciativa a optimismus).

Kompetence v oblasti mezilidských vztahů:

 • Empatie - uvědomování si pocitů, potřeb a zájmů ostatních lidí (pochopení, péče o individuální rozvoj, orientace na zákazníka, pěstování diverzity, vnitropodniková politika).
 • Umění ovlivňovat (uplatnění vlivu na ostatní, umění komunikace, řešení konfliktů, vůdčí schopnosti, ochota ke změnám).
 • Týmová práce (schopnost vytvářet vztahy, spolupráce a vzájemná podpora, schopnost stmelovat tým).

Nezbytnou podmínkou je to, že účastníci budou předem vědět, že budou v programu pozorováni a hodnoceni, jak budou seznámeni s výsledky a co se s nimi bude dále dělat.

Návrh organizace a časování programu (příklad):

Outdoorový program navrhujeme organizovat jako řadu aktivit spojených jedním příběhem a pojatý jako soutěž mezi jednotlivými nejlépe cca 8-10člennými týmy.

Příprava:

 • Upřesnění pozorovatelného kompetenčního modelu s klientem.
 • Rekognoskace terénu a příprava teambuildingových aktivit, tvorba „příběhu“.
 • Příprava – trénink hodnotitelů ODC.

Realizace:

Navrhujeme realizovat celé ODC jako dvouapůldenní v této struktuře:

 • Čtvrtek večer – příjezd účastníků, informace účastníkům o programu, rozdělení do týmů, tvorba týmových symbolů (podle dohody malování triček, jinak jméno týmu, pokřik, aj.), jinak volný program.
 • Pátek celý den – teambuildingové aktivity v týmech – cestou příběhu, soutěž mezi týmy.
 • Pátek večer – práce a společná diskuse hodnotitelů.
 • Sobota dopoledne – zpětná vazba týmům i jednotlivcům.

Práce hodnotitelů:

Z organizačního hlediska je nejvhodnější, aby vždy 2 hodnotitelé měli přidělený jeden tým, se kterým budou procházet celou trasu a na jednotlivých aktivitách budou zároveň plnit roli instruktorů.

Pro zvýšení spolehlivosti hodnotitelů je vhodné, když se po polovině aktivit dvojice pozorovatelů u týmů vymění.

Hodnotitelé budou vyškoleni tak, aby si dokázali během aktivit nebo ihned po nich udělat poznámky o jednotlivých účastnících a hodnotit i úroveň pozorovaných kompetencí škálovou hodnotou.

Při večerní diskusi musí dojít ke shodě ve všech škálových položkách v tabulce účastník/kompetence.

Zpracování výsledků:

Výsledky ve formě výstupní zprávy za každého účastníka budou zpracovány do 4 týdnů od realizace.

Navrhovaná struktura výstupní zprávy:

 • Stručný slovní popis projevů chování v programu.
 • Hodnocení (škálové) jednotlivých sledovaných kompetencí.
 • Doporučení pro další rozvoj.

 

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: