Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Psychological Testing

Produkt DRILL Psychological Testing Vám pomáhá lépe poznat kandidáty na vyhledávané pozice a především Vám umožní rozpoznat rozdíly mezi kandidáty u těch vlastností, které se při pohovoru velmi obtížně kvantifikují, zejména s ohledem na jejich nadání, specifické schopnosti, předpoklady, postoje a reakce na určité situace. Námi využívané psychodiagnostické metody jsou založeny na bezprostředním a přirozeném kontaktu mezi psychologem a kandidátem/respondentem.

Proč využít služby DRILL Psychological Testing?

 • Kombinace testů na míru Vašim potřebám.
 •  Může být použito na všech úrovních společnosti (od generálního ředitele po pracovníky ve výrobě).
 • Testování a konzultace s psychologem.
 • Velmi jasné a srozumitelné výstupní zprávy.
 • Vysoká vypovídající hodnota.
 • Rychlost zpracování (max. 2 pracovní dny).
 • Využití pro výběr i rozvoj zaměstnanců.
 •  Dotazníky i reporty k dispozici v českém i anglickém jazyce.

V rámci produktu DRILL Psychological Testing jsme schopni nabídnout velmi široké portfolio přístupů, metod a testů, které lze, podle konkrétních potřeb každého zákazníka (a kandidáta/pozice), kombinovat do variabilních psychodiagnostických baterií.

Produkt DRILL Psychological Testing Vám pomáhá lépe poznat kandidáty na vyhledávané pozice a především Vám umožní rozpoznat rozdíly mezi kandidáty u těch vlastností, které se při pohovoru velmi obtížně kvantifikují. Určité typy osobnostních charakteristik mají přímý vliv na efektivitu práce. Podle míry schopností a podle vlastností, které jsou podmínkou pro úspěšné vykonávání obsazované pracovní pozice, Vám navrhneme optimální metody testování osobních schopností, zájmů, předností, typu osobnosti, přirozených vloh a stupně motivace daného kandidáta.

Námi volené psychodiagnostické metody jsou založeny na bezprostředním a přirozeném kontaktu mezi psychologem a kandidátem/respondentem. V průběhu testování získáváme velké množství poznatků a informací o osobnostech kandidátů v podobě celkových osobnostních profilů, ale i zmapování dílčích specifických předpokladů.

V rámci produktu DRILL Psychological Testing jsme schopni nabídnout velmi široké portfolio přístupů, metod a testů, které lze, podle konkrétních potřeb každého zákazníka (a kandidáta/pozice), kombinovat do variabilních psychodiagnostických baterií. Citlivě také kombinujeme osobní kontakt s psychologem a vlastní psychodiagnostické metody.

Na přání zákazníka také sestavíme komplexní osobnostní profil kandidáta, zmapujeme jeho specifické rysy i předpoklady nutné pro konkrétní pozici; doporučíme nejvhodnější kandidáty.

Cílem testování je tedy zjistit, jak se jednotliví kandidáti odlišují a odhalit rozdíly, pokud jde o jejich nadání, specifické schopnosti, předpoklady, postoje a reakce na určité situace.

DRILL Psychlogical Testing porovnává nároky kladené na konkrétní pracovní pozici s charakteristikou osobnosti kandidáta s cílem identifikovat jeho potenciál v následujících oblastech:

 • Celková intelektuální kapacita.
 • Nadání – ukazuje na schopnost učit se v určité oblasti a na schopnost rozumově zpracovávat přijímané informace.
 • Sociální dovednosti.
 • Osobnostní charakteristiky – kvantifikují takové rysy, jako jsou zejména svědomitost, společenskost, kreativita a odhodlání, které mohou významně ovlivnit výkon a výsledky v určitých pracovních pozicích a v pracovních týmech.
 • Pracovní charakteristiky.
 • Výkonový potenciál.
 • Motivační faktory.

V případě Vašeho požadavku zajistíme též provedení odborného grafologického rozboru, například rukou psaného životopisu kandidáta. Ten může pomoci zhodnotit jeho předpoklady pro konkrétní pracovní zařazení a poskytne Vám dodatečné informace o jeho povaze, chování, výkonových vlastnostech, temperamentu, vůli, motivaci a schopnosti navazování sociálních kontaktů.

Objektivita a správnost rozhodování o vhodnosti kandidáta na konkrétní pracovní pozici je samozřejmě podmíněna i dalšími osobními pohovory s vybraným kandidátem.

DRILL Online psychodiagnostika

DRILL Online psychodignostika využívá Bridge Personality dotazník, což je osobnostní online dotazník světové kvality.

Bridge Personality je světově uznávaný osobnostní dotazník využívaný pro výběr i rozvoj zaměstnanců. Jeho konstrukce vychází z dlouholetého vědeckého výzkumu v oblasti zkoumání, popisu a hodnocení osobnosti. Bridge Personality jako jediný globálně dostupný nástroj posuzuje osobnost jak podle faktorového „Big Five“ modelu, tak podle Jungových osobnostních typů.

Bridge Personality se vyznačuje odolností vůči úmyslnému zkreslení výsledků respondenty. Mechanismus sledování míry tzv. normativně-ipsativní shody totiž umožňuje rozpoznat, které své odpovědi se respondent snažil zkreslit nebo upravit tak, aby odpovídaly předpokládanému očekávání či žádoucímu profilu.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: