Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Consulting & Support

V tomto produktu Vám nabízíme komplexní poradenské a konzultační služby při řízení všech oblastí lidských zdrojů, zejména strategie, personální politiky, měření výkonu zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, jejich vzdělávání a rozvoj, budování firemní kultury a pracovně právního poradenství.

V tomto produktu Vám nabízíme komplexní poradenské a konzultační služby při řízení lidských zdrojů. Základním předpokladem, který musí být naplněn před zahájením jakékoliv poradenské činnosti ve Vaší společnosti, je identifikace Vašich potřeb, požadavků a očekávání, porozumění důvodům, které vedou k využití poradenských služeb, i důkladné poznání podmínek na trhu i ve Vaší společnosti zejména ve vztahu k prostředí, zvyklostem a firemní kultuře.

Poradenství a pomoc na úrovni strategického řízení lidských zdrojů se zaměřuje zejména na:

 • Zajištění konzistence mezi strategickými cíli společnosti a strategií řízení lidských zdrojů. 
 • Zajištění souladu mezi strategií řízení lidských zdrojů a prováděním každodenních činností. 
 • Definování role, postavení, úlohy a náplně činnosti útvaru lidských zdrojů a jeho podpora plnění celofiremních cílů. 
 • Organizační a funkční začlenění útvaru lidských zdrojů v organizační struktuře a v systému řízení společnosti.
 • Rozdělení pravomocí a zodpovědností při naplňování role útvaru lidských zdrojů.
 • Zavádění měřitelných ukazatelů kvality a efektivity procesů.
 • Navrhování informačních toků, a to jak uvnitř útvaru, tak i směrem k spolupracujícím útvarům a zaměstnancům.
 • Navrhování kontrolních procesů.
 • Stanovování priorit při zavádění změn a řízení HR projektů, např. implementace nástroje pro podporu personálních činností, jako je nábor a výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, profesní rozvoj či plán rozvoje. 
 • Vypracování interních řídicích aktů, řádů, směrnic a pracovních postupů, případně adaptace nadnárodních předpisů mateřské společnosti na lokální podmínky a uvedení do souladu s příslušným právním řádem.
 • Poradenství při zavádění a údržbě systému řízení kvality podle standardu ISO v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů.

Poradenství v oblasti personální politiky:

Analýza stavu systému řízení lidských zdrojů:

 • Porovnání ukazatelů výkonnosti, efektivity a kvality procesů s ostatními srovnatelnými společnostmi (personální benchmarking).
 • Analýza potenciálu zaměstnanců.
 • Provedení personálního auditu za využití produktu DRILL Audit.

Hodnocení výkonu zaměstnanců:

Odměňování zaměstnanců:

 • Navrhování strategie odměňování zaměstnanců s ohledem na typ společnosti, kulturu, pozici na trhu a situaci na trhu pracovních sil.
 • Pomoc investorům a společnostem vstupujícím na místní trh při adaptaci korporátních standardů odměňování na lokální podmínky.
 • Poradenství při zavádění speciálních forem odměňování v době transformace společnosti (např. privatizace, akvizice, apod.).
 • Navrhování/úprava systému odměňování a systému poskytování zaměstnaneckých výhod.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců:

 • Analýza požadavků na vzdělání a osobní rozvoj zaměstnanců.
 • Navržení systému kontinuálního vzdělávání zaměstnanců.

Budování firemní kultury:

 • Vypracovávání koncepce systematického budování firemní kultury.
 • Vypracovávání koncepce interní komunikace, budování komunikačních nástrojů a kanálů. Nastavení pravidel komunikace.
 • Vedení a moderování pracovních setkání zaměstnanců.
 • Implementace komunikačních nástrojů.

Pracovně právní poradenství:

 • Vedení a aktualizace pracovně právní dokumentace.
 • Zastupování v pracovně právních sporech.
 • Řešení disciplinárních problémů.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: