Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Support Process Outsourcing

DRILL Support Process Outsourcing

DRILL Support Process Outsourcing je založen na dlouhodobém, smluvně zajištěném poskytování služeb, které pro Vás nepředstavují primární podnikatelské aktivity. To Vám umožňuje snížit náklady na provádění podpůrných činností a soustředit své zdroje na aktivity reprezentující konkurenční výhody, generující zisk a vytvářející maximální přidanou hodnotu. Všechny ostatní činnosti, jakkoliv jsou pro fungování Vaší společnosti důležité, nejsou jedinečné a je možné je nakoupit. 

Outsourcing podpůrných a servisních činností je současný světový trend, který přijímá stále více společností. Podstatou přístupu je již dávno známá zásada, že má-li být společnost na trhu úspěšná, musí si zvolit nejen strategické podnikatelské aktivity, kterými bude příslušný trh oslovovat, ale také definovat podpůrné činnosti, kterými se zabývat nebude. Proto jsou stále častěji přenechávány činnosti, které nepředstavují hlavní konkurenční výhody a zdroje příjmů, třetím stranám. Pro ně jsou naopak tyto činnosti podstatou podnikání, soustředí na ně své hlavní zdroje a mohou sledovat a uplatňovat nejnovější trendy a „best practice“ v daném oboru. Díky tomu také mohou zaměstnávat kvalifikovanější odborníky na danou problematiku a dosahovat pravidelného zlepšování. Vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem dokážou nabídnout na míru připravený produkt, který nejen šetří cenné zdroje a umožňuje je soustředit na hlavní podnikatelské činnosti, ale ve svém důsledku tyto podpůrné a často neefektivní činnosti přetvoří ve významné konkurenční výhody.

Produkt DRILL Support Process Outsourcing je založen na dlouhodobém, smluvně zajištěném poskytování služeb, které pro Vás nepředstavují primární podnikatelské aktivity. To Vám umožňuje snížit náklady na provádění podpůrných činností a soustředit své zdroje na aktivity reprezentující konkurenční výhody, generující zisk a vytvářející maximální přidanou hodnotu. Všechny ostatní činnosti, jakkoliv jsou pro fungování Vaší společnosti důležité, nejsou jedinečné a je možné je nakoupit.

Outsourcing podpůrných služeb také znamená významné snížení nákladů na provoz neziskových činností, poskytuje větší komfort, rychlost a odbornost v zabezpečování těchto služeb a v důsledku znamená vyšší efektivnost.

Poskytujeme komplexní služby outsourcingu v následujících oblastech:

Outsourcing činností podpůrných a servisních útvarů pomocí produktu DRILL Support Process Outsourcing Vám přináší i další významné výhody:

  • Uvolňuje zdroje, které se nepodílejí na hlavních podnikatelských aktivitách společnosti, dovoluje je použít pro jinou činnost přinášející větší přidanou hodnotu, případně je eliminovat. 
  • Umožňuje převést zaměstnance v podpůrných útvarech na nás, což kromě úspory obvykle znamená zvýšení jejich motivace a výkonu. Ten vyplývá z posunu významu jejich pracovních činností z podpůrných útvarů u zákazníka do klíčových obchodních aktivit společnosti DRILL.
  • Umožňuje dosáhnout „economy of scale“ v jednotlivých oblastech, vyšší efektivity podpůrných a servisních činností a významně snížit náklady na zajištění jejich provozu. 
  • Poskytuje větší kvalifikaci a odbornost při poskytování podpůrných činností.
  • Umožňuje neustále sledovat vývoj v jednotlivých podpůrných oblastech, když většina společností nemá dostatečný počet kvalifikovaných odborníků s odpovídajícím vzděláním, schopnostmi a zkušenostmi, aby mohli stále sledovat vývoj trendů a „best practice“ i v podpůrných činnostech a následně vyvíjet a zavádět nové procesy, infrastrukturu a technologie.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: