Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro uchazeče
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za jednu ze svých priorit, neboť napomáhá vytvořit dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a úctě. Plně respektujeme Vaše právo i zájem na ochranu osobních údajů, které nám svěřujete a uznáváme svou zodpovědnost za ochranu Vašich osobních údajů.


Při uchovávání osobních údajů dodržujeme všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), dále jen Zákon, i ustanovení mezinárodních smluv a dohod o ochraně osobních údajů zejména: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Úmluvy č. 108 (ratifikováno Českou republikou 29. května 2001) o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

V souladu s § 16 Zákona jsme registrovaným správcem osobních údajů pod registračním číslem 00025572.

Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a využívat. Váš souhlas s podmínkami níže uvedeného Prohlášení znamená, že souhlasíte se sběrem, zpracováním a užitím Vašich osobních údajů pro účely, které souvisejí s Vaší žádostí o zprostředkování zaměstnání u našich klientů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které nám poskytnete ve své žádosti o zprostředkování zaměstnání, na jakékoliv další informace, které nám poskytnete v souvislosti se svou žádostí, a na jakékoliv informace získané o Vaší osobě od jiného zdroje zejména od dřívějších zaměstnavatelů.

Při zprostředkování zaměstnání společnost DRILL B.S. spol. s r.o. tyto údaje uchovává, zpracovává a poskytuje s Vaším dalším souhlasem vybraným potencionálním zaměstnavatelům.

Kandidáti mohou žádat o zprostředkování zaměstnání elektronicky, písemně i osobně. Vaše osobní údaje jsou, spolu s dalšími informacemi o Vašem vzdělání, praxi a kvalifikaci uložena v naší centrální databázi. Bezpečnost databáze je zajištěna v souladu s platnou legislativou i mezinárodními bezpečnostními standardy.

Vaši žádost o zprostředkování zaměstnání v naší společnosti zhodnotíme, ověříme doporučení a Vámi uvedené informace. V okamžiku, kdy identifikujeme pracovní místo odpovídající Vašemu vzdělání a kvalifikaci, Vás budeme kontaktovat.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze náboroví pracovníci DRILL B.S., spol. s r.o. a s Vaším dalším souhlasem vybraní potencionální zaměstnavatelé. DRILL B.S., spol. s r.o. shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje za účelem Vámi požadovaného zprostředkování zaměstnání a nebude Vaše osobní údaje prodávat, poskytovat třetím stranám ani je nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející se zprostředkováním zaměstnání bez Vašeho souhlasu.

Poskytnete-li nám své osobní údaje a svůj životopis, budete mít stále možnost tyto informace měnit a aktualizovat. Pokud chcete získat kopii svých informací v naší databázi, případně chcete, abychom Vaše informace z databáze odstranili z jakéhokoliv důvodu, můžete svůj souhlas s uchováváním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat a za tímto účelem nás kontaktovat na naší adrese nebo e-mailu: recruitment@dri­ll.cz.

Váš životopis a Vaše osobní údaje budou v naší databázi uchovány pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání Vašeho souhlasu s jejich uchováváním.

DRILL B.S., spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Datum účinnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno na konci tohoto prohlášení. Prosíme vás, abyste si ho pravidelně ověřovali, zejména před tím, než nám poskytnete jakékoliv osobní údaje.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně užití Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na naší adrese nebo na e-mailu: recruitment@drill.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.

__________________________________________________________________________________

Zde si můžete v případě potřeby stáhnout a vytisknout Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf.