Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Succession Planning

DRILL Succession Planning

Succession Planning (systém plánování nástupnictví) je dalším důležitým procesem v rámci řízení lidských zdrojů, prostřednictvím kterého společnost cíleně plánuje a zajišťuje obsazování klíčových manažerských pozic a pozic klíčových specialistů svými talentovanými zaměstnanci (zaměstnanci s vysokým potenciálem profesního růstu). Jestliže je proces nástupnictví efektivně řízený, potom má klíčový význam pro bezproblémovou kontinuitu úspěšného řízení společnosti v případě ztráty důležitých manažerů nebo specialistů z jakýchkoliv důvodů.

V tomto produktu Vám nabízíme provedení analýzy současného stavu a potřeb v těchto oblastech a následně případné vypracování návrhu a zavedení obou systémů, včetně potřebné dokumentace, harmonogramu a akčního plánu zavedení, pomoc při interní komunikaci ve Vaší společnosti a realizaci vzdělání managementu a zaměstnanců.

Plánování nástupnictví je považováno za jednu z nejkritičtějších a nejdůležitějších částí obecného plánování kontinuity řízení podnikatelské činnosti (Business Continuity Planning), které z velké části závisí na dostupnosti a možnosti využití kvalitních a kompetentní manažerů.

Plánování nástupnictví zaměstnavatelům umožňuje mít k dispozici motivované a loajální nástupce pro klíčové pozice vybavené požadovanými kompetencemi a dovednostmi, kteří znají detailně podnikatelský model společnosti, její procesy a interní organizaci.

V případě, že takové plány neexistují, dochází nutně pouze k improvizovaným dočasným nebo trvalým řešením, nebo často k ponechání určité oblasti bez dostatečného manažerského řízení. Jestliže tedy není takto nalezen schopný nástupce, existuje velká pravděpodobnost, že takové řešení negativně ovlivní firemní výsledky.

Plánování nástupnictví nutně vyžaduje, aby vrcholoví manažeři pravidelně sledovali a hodnotili své manažery a specialisty a cíleně vyhledávali a určovali i několik nástupců pro každou významnou manažerskou pozici nebo pozice klíčových specialistů. Tento proces také většinou zahrnuje i vyhodnocení určitých předpokladů podmiňujících plnou připravenost nástupce na převzetí určené pozice, jako jsou například rozvoj určených kompetencí a dovedností, časový plán přípravy apod., které by měly být reflektovány v plánu individuálního rozvoje nebo jakémkoliv jiném akčním plánu. Plán nástupnictví by pak měl jasně stanovit, které takové faktory je třeba brát v úvahu a jaký je proces předcházející ustanovení nástupce do pozice, na kterou je připravován.

Jestliže máte zájem zpracovat nebo dále rozpracovat proces plánování nástupnictví, může Vám společnost DRILL pomoci při tvorbě a organizaci těchto procesů a s jejich propojením s ostatním procesy v oblasti řízení lidských zdrojů.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: