Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Outplacement

DRILL Outplacement Vám nabízí komplexní služby a podporu v průběhu organizačních změn vedoucích ke snižování celkového počtu zaměstnanců včetně vypracování strategie uvolňování zaměstnanců, přípravu harmonogramu a akčního plánu reorganizace a outplacementu společně s přípravou a vyškolením vedoucích zaměstnanců pro vlastní provádění reorganizace a outplacementu. Nedílnou součástí je také školení a podpora odcházejícím zaměstnancům při hledání nového uplatnění.

Proč využít služby DRILL Outplacement?

 • Profesionální přístup – naši konzultanti jsou experti, kteří znají situaci na trhu práce, a zároveň koučové, kteří dokážou zvládnout i vypjaté situace.
 • Rychlá reakce na potřeby zaměstnavatele – program jsme schopni zahájit do 48 hodin.
 • Individualizace – úvodní konzultace umožní přizpůsobit modulární program reálným potřebám propouštěného zaměstnance.
 • Pozitivní partnerský přístup zaměřený na řešení a dosažení cíle.
 • Dlouhodobá podpora a práce s propouštěným zaměstnancem.
 • Propouštěný zaměstnanec si vypracuje, s podporou konzultanta, praktický akční plán s konkrétními kroky pro hledání nového zaměstnání, včetně časového plánu.
 • Materiály s praktickými tipy, které usnadní adaptaci v nové situaci.
 • Komplexní psychologické testování zaměřené nejen na osobností oblast, ale i profesní zájmy a odborné dovednosti.
 • Speciální Executive programy pro TOP manažery.
 • Nabídka programů i v angličtině.
 • Podpora pro HR oddělení (pracovně-právní, nastavení plánu, nastavení komunikace, atd.).
 • Etika a důvěrnost při poskytování služby.
 • Efektivní využití času a peněz.
 • Reference z již realizovaných projektů.

DRILL Outplacement se orientuje na všechny zaměstnance, kteří jsou nebo mohou být procesem reorganizace a snižování počtu zaměstnanců dotčeni:

 • Vedoucí pracovníci.
 • Propouštění zaměstnanci.
 • Zaměstnanci setrvávající v pracovním poměru.

Produkt DRILL Outplacement Vám nabízí následující služby:

 • Vypracování strategie uvolňování zaměstnanců (též s ohledem na využití alternativních způsobů dobrovolných odchodů).
 • Přípravu harmonogramu a akčního plánu reorganizace a outplacementu.
 • Přípravu a vyškolení vedoucích zaměstnanců pro vlastní provádění reorganizace a outplacementu.
 • Přípravu interní a externí komunikace a eliminaci/redukci šíření neúplných a nepravdivých zpráv ve společnosti.
 • Komunikaci se zaměstnanci přímo dotčenými příslušnými organizačními změnami.
 • Podporu a poradenství v celém průběhu provádění reorganizace.
 • Jednání se všemi zainteresovanými skupinami zejména s odborovými organizacemi.

Pro propouštěné zaměstnance nabízí produkt DRILL Outplacement podporu v následujících oblastech:

 • Provedení analýzy jejich pracovního potenciálu a osobních předpokladů.
 • Navržení a realizace programu, který podpoří jejich silné stránky a zvýší možnost jejich nového uplatnění (např. rekvalifikace, vzdělávání).
 • Pomoc při jejich psychické adaptaci a poskytnutí psychologické podpory. 
 • Příprava na aktivní hledání nových pracovních příležitostí, včetně orientace na pracovním trhu.
 • Podpora a pomoc při hledání nových pracovních příležitostí odpovídajících jejich kvalifikaci a očekáváním.
 • Pomoc při zpracování životopisu a komunikaci při vyhledávání nového pracovního místa.
 • Poradenství při přípravě k přijímacím pohovorům.
 • Pomoc při analýze příčin neúspěchu v přijímacím řízení.
 • Poradenství při zapracování v novém zaměstnání.
 • Pracovně právní poradenství.

Produkt DRILL Outplacement přináší Vaší společnosti následující výhody:

 • Zachování dobré pověsti a pozitivního image společnosti jako dobrého zaměstnavatele (uvnitř i navenek).
 • Zajištění konzistentní vnitřní a vnější komunikace.
 • Snížení pravděpodobnosti konfliktů mezi Vaší společností a propouštěnými zaměstnanci (včetně případných pracovně právních sporů).
 • Udržení a stabilizace klíčových zaměstnanců.
 • Udržení a motivace zaměstnanců v průběhu i po provedení reorganizace.

Jako součást analýzy pracovního potenciálu zaměstnanců je vhodné DRILL Outplacement kombinovat s produkty DRILL Performance Management a DRILL Audit, které Vám poskytnou komplexní přehled o kvalifikačních předpokladech a osobnostních charakteristikách zaměstnanců.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: