Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Profil společnosti

 O společnosti

Jsme konzultační společností poskytující široké portfolio produktů a služeb pro firemní zákazníky; od velkých korporací, přes střední a malé společnosti, až po individuální podnikatele.

Na trhu konzultačních a poradenských služeb se odlišujeme zejména poskytováním praktických řešení s jasně a jednoduše definovanou a rozpoznatelnou přidanou hodnotou pro své zákazníky. Správné pochopení podstaty a naléhavosti jednotlivých potřeb zákazníků spolu s používáním praktických přístupů a metod jejich řešení nám umožňuje uspět i tam, kde naši konkurenti nepochopili správně potřeby svých zákazníků a svými výsledky při poskytování služeb nesplnili jejich očekávání.

Pomáháme našim zákazníkům zvyšovat efektivitu a výkonnost tím, že jejich kritické potřeby adresně spojujeme s firemní strategií, sjednocujeme jejich základní procesy s klíčovými cíli, organizační strukturou a se zapojováním talentů.

Rozsáhlé zkušenosti našich partnerů, konzultantů a dalších odborníků získané v mnoha oborech nám umožňují poskytovat zákazníkům přístup ke špičkovým moderním metodám i způsobům myšlení.

Naše klíčové aktivity jsou soustředěny do následujících oblastí:

  • Komplexní služby v oblasti zprostředkování zaměstnání, tj. identifikace, výběr a nábor zaměstnanců a související produkty (zejména Executive Search, Recruitment a Try & Hire, testování a ověřování znalostí, schopností a dovedností kandidátů a zaměstnanců, příprava a realizace assessment center, poskytování agenturních zaměstnanců formou dočasného přidělování, provádění prověrek spolehlivosti - Background Check, Outplacement, prodej personálního software a další).
  •  Contracting odborníků a Outsourcing podpůrných a obslužných útvarů
  • Poskytování kapacity IT/TELCO specialistů, projektových managerů, HR odborníků i expertů z dalších oborů, Interim Management.
  • Vedení personální a mzdové agendy, pracovně právní poradenství, outsourcing útvaru lidských zdrojů, outsourcing bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany, částečný či úplný outsourcing projektových kanceláří, strategického nákupu, kvality, bezpečnosti, office managementu a dalších podpůrných procesů.
  • Služby v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců (především identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb, příprava a realizace development center, služby Career Managementu – zejména koučink a mentoring, trénink a e-learning, poskytování psychometrického testování, apod.)
  • Konzultační služby, ekonomické a podnikatelské poradenství (komplexní poradenství v oblasti lidských zdrojů, poskytování nástrojů pro řízení lidských zdrojů, provádění procesně – personálních auditů, implementace HR procesů, Performance Management, zvyšování výkonnosti, Talent Management, Succession Planning, strategie a rozvoj společností, optimalizace procesů, restrukturalizace a řízení změn, řízení rizik, zavádění systému řízení kvality a bezpečnosti, bezpečnostní poradenství a poradenství při řízení krizových situací, poradenství v oblasti projektového řízení).

Jsme aktivním členem mnoha profesních a komerčních organizací včetně:

Naši partneři, konzultanti a další experti si stále zvyšují svoji odbornost, mimo jiné též svým působením v dalších odborných společnostech a asociacích např.:

Náš závazek poskytovat služby maximální kvality potvrzuje též skutečnost, že jsme držitelem mezinárodního
certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2016 a certifikátu environmentálního managementu ISO 1400:2016. Audit integrovaného systému řízení potvrzující soulad procesů naší společnosti s výše uvedenými standardy realizovala prestižní certifikační společnost TÜV SÜD.

V současné době spolupracujeme se zákazníky ve více než 40 zemích prostřednictvím vlastních zaměstnanců či ve spolupráci s lokálními partnery.

Společnost DRILL B.S., spol. s r.o. poskytuje své služby na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném Úřadem práce České republiky pod čísly MPSV-UP/10921/12/UPCR/4.

Společnost DRILL B.S., spol. s r.o. je pojištěna proti úpadku pracovní agentury ve smyslu § 14 odst. 1 písm. b) zákona č 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) dle pojistné smlouvy č. 82525352-12 u České pojišťovny a.s.

Společnost DRILL B.S., spol. s r. o. má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu ve výši 10.000.000,- Kč dle pojistné smlouvy č. 899-22011-14 u České pojišťovny, a.s.

Společnost DRILL B.S., spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, v souladu s § 16 zákona č. 101/2000 Sb., (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pod registračním číslem 00025572.