Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL 360° zpětná vazba

DRILL 360° zpětná vazba je efektivním nástrojem pro hodnocení a rozvoj zaměstnanců. Principem 360° zpětné vazby je posouzení chování, postojů a dovedností hodnoceného zaměstnance. Hodnotiteli jsou nadřízení, podřízení i spolupracovníci hodnoceného zaměstnance. 360° zpětná vazba tedy díky tomuto komplexnímu hodnocení umožňuje objektivizovat pohled na hodnoceného zaměstnance. Poskytneme Vám komplexní metodiku, zaškolíme hodnotitele a naučíme Vás pracovat s výsledky hodnocení, tak aby výstup hodnocení aktivně přispěl k naplňování potřeb Vaší společnosti.

Hodnocení 360 je nástrojem sebereflexe a rozvoje zaměstnanců. Umožňuje objektivnější posouzení jejich chování, postojů a dovedností a zapojuje, kromě přímého nadřízeného, i podřízené a spolupracovníky do osobního rozvojového cyklu zaměstnance.

Hodnocení 360 učí zaměstnance všímat si a hodnotit chování a postoje druhých ve vztahu k práci týmu a potřebám společnosti.

Cílem systému Hodnocení 360 je tedy jednak poskytnutí individuální objektivizované zpětné vazby zaměstnanci o jím demonstrované úrovni kompetencí, a to vzhledem k požadovanému standardu, a dále motivování tohoto zaměstnance k dalšímu rozvoji profesnímu i osobnostnímu rozvoji.

Projekt implementace DRILL 360° zpětná vazba obsahuje tyto kroky:

 • Upřesnění cílů, metodologie, zdrojů a očekávaných výstupů.
 • Zhodnocení současného kompetenčního modelu, jeho doplnění a konkretizování do podoby, umožňující jeho použití v Hodnocení 360.
 • Vytvoření hodnotícího nástroje v papírové nebo/a on-line formě zajišťující anonymitu hodnotitelů.
 • Vypracování manuálu pro provádění hodnotícího procesu, který bude obsahovat praktické příklady a návody, jak tyto aktivity realizovat.
 • Realizaci pilotní hodnocení na vzorku vybraných zaměstnanců, vyhodnocení jeho efektivity a využití zpětné vazbu ze strany vedoucích i ostatních zaměstnanců k případným úpravám.
 • Proškolení zaměstnanců útvaru lidských zdrojů, manažerů i dalších klíčových zaměstnanců o zavedeném systému hodnocení. V případě Vašeho požadavku zajištění následného koučinku či konzultace jeho zaměstnanců.

Samotné hodnocení v ostrém běhu se pak skládá z následujících kroků:

 • Komunikace o zahájení hodnotícího procesu příslušným zaměstnancům.
 • Výběr hodnotitelů podle metodologie schválené Vámi.
 • Komunikace hodnotitelům o postupu a termínech poskytnutí zpětné vazby hodnocenému.
 • Statistické zpracování výsledků hodnocení a poskytnutí anonymních výsledků (s výjimkou sebehodnocení a hodnocení nadřízeným) hodnocenému a jeho nadřízenému.
 • Zpracování kumulativních dat pro potřeby personálního oddělení.
 • Poskytnutí instrukcí a podpory nadřízeným pro poskytnutí „face-to-face“ zpětné vazby hodnoceným podřízeným na základě Hodnocení 360.

Konkrétní forma, obsah i statistické zpracování údajů Hodnocení 360 je plně flexibilní a závisí na Vašich požadavcích.

DRILL Vám při definici těchto požadavků poskytne plnou podporu na základě vlastních zkušeností i Best practices z dalších organizací.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: