Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Career Management

DRILL Career Management

Career Management je systém plánování a řízení kariéry, který tvoří nedílnou součást profesního rozvoje zaměstnance a umožňuje pomocí cílených individuálních rozvojových aktivit podpořit kariérní a profesní růst zaměstnance. Mezi základní nástroje Career Managementu patří koučink a mentoring.

Career Management je tak především podpůrným procesem navazující na Succession Planning a vycházející z cílené a detailní identifikace rozvojových potřeb zaměstnance prostřednictvím Development Centra a psychologické diagnostiky.

I když zaměstnavatel definuje a organizuje procesy v rámci plánování kariéry, je nutné, aby bylo plánování kariéry jasně chápáno a určeno jako společná odpovědnost zaměstnavatele a zapojeného zaměstnance. Je to pro zaměstnance příležitost, kdy může rozvíjet své kompetence a dovednosti s podporou zaměstnavatele a připravovat se na kariérní růst.

Prostřednictvím efektivně řízeného plánování kariéry zvyšuje zaměstnavatel celkovou kvalitu svých zaměstnanců a jejich pracovní výkon (jejich schopnost dosahovat nebo překračovat očekávané pracovní výsledky), což je jednou z klíčových konkurenčních výhod. Jasně definované a dodržované principy plánování kariéry totiž podporují motivaci jednotlivých zaměstnanců, aby chtěli a dosahovali vyššího pracovního výkonu, a tak zvyšovali celkový výkon společnosti. To je také jedním z důležitých předpokladů pro formování výkonnostně orientované firemní kultury (firemní kultury orientované na vysoký pracovní výkon).

Formální identifikace zaměstnanců s vysokým potenciálem profesního růstu a/nebo vysokým pracovním výkonem probíhá obvykle v rámci procesu hodnocení pracovního výkonu podle jasných kritérií. Tato kritéria jsou zpravidla kvalitativně odlišná pro jednotlivé funkční úrovně. Pokud jednotliví zaměstnanci taková kritéria splňují, pak jsou jim poskytovány specifické rozvojové činnosti, aby byli připraveni k převzetí vyšších odpovědností v rámci určené kariérní dráhy. Pokud jsou takoví zaměstnanci současně připravováni i pro nástupnictví na konkrétní pozici, dochází k propojení plánování kariéry s plánováním nástupnictví. Je přirozené, že skupina zaměstnanců s vysokým potenciálem profesního růstu a/nebo vysokým pracovním výkonem je primárním zdrojem pro identifikaci a výběr nástupců pro klíčové manažerské pozice a pozice klíčových specialistů.

Společnost DRILL Vám nabízí podporu při tvorbě nebo posuzování procesů řízení kariéry podle Vašich požadavků tak, aby byly v souladu s ostatním procesy v oblasti řízení lidských zdrojů ve Vaší společnosti.

Mezi základní nástroje Career Managementu patří koučink a mentoring.

DRILL Koučink

Chceme-li pracovat „na sobě“, rozšířit své možnosti a uvolnit svůj potenciál, potom může být vhodným řešením koučink.

Kouč podporuje klienta, aby se naučil vidět a vnímat realitu a uvědomil si své hodnotové a rozhodovací priority. Pokud si klient začne věřit a rozhodne se vydat konkrétní cestou, rolí kouče je posilovat odpovědnost klienta za výsledek jeho úsilí.

Společnost DRILL Vám nabízí koučink individuální, týmový a skupinový.

DRILL Mentoring

Mentoring je metoda, která funguje na principu předávání zkušeností a odborného i vztahového know-how mezi mentorem a jeho juniornějším kolegou. Společnost DRILL vám nabízí zkušené mentory z celé řady odborností a profesních rolí, popřípadě Vám pomůže s definováním kompetencí, vytipováním a přípravou vhodných interních mentorů.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: