Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro společnosti
DRILL Psychological Testing
DRILL Online psychodiagnostika

DRILL Online psychodiagnostika

DRILL Online psychodiagnostika využívá Bridge Personality dotazník, což je osobnostní online dotazník světové kvality.

Co to je dotazník Bridge Personality?

Bridge Personality je světově uznávaný osobnostní online dotazník využívaný pro výběr i rozvoj zaměstnanců. Jeho konstrukce vychází z dlouholetého vědeckého výzkumu v oblasti zkoumání, popisu a hodnocení osobnosti. Bridge Personality jako jediný globálně dostupný nástroj posuzuje osobnost jak podle faktorového „Big Five“ modelu, tak podle Jungových osobnostních typů.

Jak mohu dotazník Bridge Personality využít?

RECRUITMENT
Bridge Personality využívá speciální interaktivní dotazovací technologii, která v maximální možné míře zamezuje tomu, aby respondenti cíleně zkreslovali výsledky. Dotazník popisuje osobnost na 34 dimenzích, jež si lze v samoobslužném webovém rozhraní napojit na charakteristiky vložených profilů pracovních pozic, a výrazně tak zpřehlednit a urychlit výběrový proces.

KOUČOVÁNÍ A ŠKOLENÍ
Renomovaných „Průvodce osobnostním testováním pro profesionály“ (The Testguide for Professionals) označil Bridge Personality za jeden z nejspolehlivějších dotazníků pro hodnocení osobnosti dle Jungovy typologie a psychometricky kvalitnější alternativu ke známým testům MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator).

ROZVOJ TÝMŮ
Testování osobnostních typů dle Junga pomocí Bridge Personality může být využito i pro budování a rozvoj týmů. Výsledky hodnocení jednotlivců dotazníkem Bridge Personality jsou jedním z nejrozšířenějších podkladů používaných pro rozvojovou práci s týmy*.

*data od autora metod, nizozemské společnosti TestGroup Consulting

KOMPETENCE
Chcete vědět, zda má váš kandidát vůdčí předpoklady? Nebo zda disponuje vysokým obchodním potenciálem? Díky Bridge metodice pro posouzení kompetenčních profilů ve výstupních zprávách okamžitě rozpoznáte dobře rozvinuté schopnosti svých kandidátů.

Jak vypadají reporty dotazníku Bridge Personality?

Reporty generované na základě vyplněného Bridge Personality dotazníku mají atraktivní vzhled a jejich obsah je srozumitelný, jak samotným kandidátům, tak i dalším osobám, které s výstupy pracují.

Vybrat si můžete z 3 typů reportů:

1. Základní – základní report obsahuje zhodnocení všech 34 dimenzí a je vhodný pro rozvoj i výběr pracovníků.

Ukázka reportu: Základní_vzor.pdf

2. Rozšířený – základní report, který je rozšířený o zhodnocení 8 vybraných pracovních kompetencí a Jungovské typy, je vhodný pro komplexní plánování rozvoje a výběr na exponované pozice.

Ukázka reportu: Report rozšířený_vzor.pdf

3. Obchodní – speciální report, který poskytuje zhodnocení vybraných dimenzí, které jsou klíčové pro obchodní pozice, je vhodný pro výběr a rozvoj právě na obchodních pozicích.

Ukázka reportu: Report obchodní_vzor.pdf

Jak spolehlivý je dotazník Bridge Personality?

Bridge Personality se vyznačuje odolností vůči úmyslnému zkreslení výsledků respondenty. Mechanismus sledování míry tzv. normativně-ipsativní shody totiž umožňuje rozpoznat, které své odpovědi se respondent snažil zkreslit nebo upravit tak, aby odpovídaly předpokládanému očekávání či žádoucímu profilu.

Zpětná vazba od klientů:

 • Může být použit na všech úrovních o společnosti od generálního ředitele po pracovníky ve výrobě.
 • Jeden nástroj pro výběr zaměstnanců i jejich rozvoj.
 • Pravděpodobně nejlepší osobnostní dotazník.
 • Různé varianty výstupních zpráv.
 • Dotazník i reporty k dispozici v různých jazycích.
 • Velmi pokročilý systém on-line testování.
 • Velmi dobře zpracované výstupní zprávy.

Zpětná vazba od respondentů:

 • Dá se vyplnit ve 30 minutách.
 • Velmi jasné a srozumitelné výstupní zprávy.
 • Velmi užitečné pro koučování a kariérní poradenství.
 • Vysoká vypovídající hodnota.
 • Pravděpodobně nejlepší osobnostní dotazník.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu training@drill.cz.