Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro uchazeče
DRILL poradna
Práce z domova neboli "Home Office"

Práce z domova neboli „Home Office“

Práce z domova, kterou nabízí stále více zaměstnavatelů, představuje zajímavý a zaměstnanci často vyhledávaný benefit, neboť umožňuje zaměstnancům, i když třeba jen částečně, volně nakládat se svou pracovní dobou, přizpůsobit svůj denní rozvrh aktuální situaci a množství práce a díky technologiím pracovat v zásadě kdykoli a odkudkoli. Na druhou stranu klade Home Office mnohem vyšší nároky na osobní zodpovědnost a disciplínu zaměstnance. Je to zkrátka svoboda a s tou musí umět zaměstnanec zacházet. Naopak zaměstnavatel musí umět takového zaměstnance efektivně řídit i „na dálku“. Vztah zaměstnavatel a „Home Office“ zaměstnanec je tedy zákonitě založen na větší míře vzájemné důvěry.

Mezi nejčastější pracovní pozice, které aspirují na „Home Office“ patří zejména IT vývojáři, analytici, architekti a některé související pozice v informačních a komunikačních technologiích, některé pozice v marketingu, obchodu, financích, personalistice, designu a některé pozice manažerské. Obecně se jedná o pozice, u kterých není charakter práce zcela či částečně vázán na specifické pracoviště zaměstnavatele.

Pokud tedy Váš zaměstnavatel nabízí či umožňuje částečnou či úplnou práci z domova jistě stojí za to tuto variantu zvážit.

Co tím získáte, co ztratíte a na co si dát pozor se pokusíme, alespoň zkráceně, popsat dále.

Mezi jednoznačné výhody patří především:

 • nejste omezeni striktní pracovní dobou ani místem výkonu práce, natož například „dress codem“, zejména pokud ke své práci potřebujete pouze počítač a rychlý internet, případně auto,
 • svoji práci si plánujete podle vlastních podmínek, nikdo Vám neříká, kdy máte co dělat,
 • můžete pracovat v atmosféře a v prostředí, na které jste zvyklí, a které je Vám příjemné,
 • můžete lépe střídat práci s relaxací a odpočinkem a máte blíže k rodině,
 • šetříte čas i peníze na každodenní dojíždění do práce a z práce.

Nicméně, tak jako práce z domova není vhodná pro každou pozici, není ani vhodná pro každého zaměstnance. „Home Office“ má svá specifika a pokud se jim nejste ochoten či schopen podřídit, raději se o tuto formu práce nepokoušejte.

 • V „běžném“ pracovním režimu pracujete na pracovišti a odpočíváte doma, zjednodušeně řečeno, a máte poměrně zřetelně oddělenou práci od soukromého života. Toto v Home Office neplatí. Domov již pro Vás není pouze místem odpočinku, ale i pracovištěm, kde si musíte vytvořit pro výkon práce vhodné podmínky; fyzické i psychické.

Ideální je pracovat i doma z „nějakého“ pracovního místa (samostatná domácí pracovna, pokud je to možné, je ideální řešení) a nespojovat práci s různými místy, koukáním na televizi, jídlem či spánkem. Nejasná hranice mezi prací a relaxací obvykle totiž končí tím, že neděláte pořádně ani jedno. Nesoustředíte se ani na práci, ani na odpočinek. A to se projeví; v práci špatnými výsledky, v odpočinku nedostatečnou relaxací.

 • „Home Office“ od Vás vyžaduje důsledný režim, pevnou vůli, dobrou sebekontrolu, schopnost sebeřízení a sebemotivace i dobrou organizaci vlastního času. Třeba zjistíte, že máte problém ráno vstát, když Vás nic nenutí přijít do práce v určitý čas. Možná se nebudete umět mimo pracoviště na práci soustředit a nerozptylovat se příležitostmi k odpočinku a zábavě, které domácí prostředí přirozeně nabízí.

Např. skutečnost, že nejste každý den „pod dozorem“, může mít u někoho za následek soustavné odkládání úkolů (tzv. „prokrastinace“).

 • Dalším potenciálním problémem, se kterým se při využívání Home Office musíte vyrovnat je práce bez možnosti okamžitého osobního kontaktu s kolegy. Člověk je tvor společenský, a i když Vám práce bez kolegů může někdy vyhovovat, jindy to naopak můžete vnímat jako podstatný diskomfort. Někdo může podlehnout až pocitu osamocení a nezájmu ostatních. Je to velmi individuální, ale je dobré si na tuto eventualitu připustit a připravit se na ni. 
 • V souvislosti s výše uvedeným si musíte také nastavit vhodný způsob komunikace a sdílení informací. Bez častého osobního kontaktu se mnohem více musíte spoléhat na technologie. To je sice v pořádku, vždyť tak obvykle pracujete i na „běžném pracovišti“, ovšem je třeba si uvědomit, že vztahy se nenavazují mezi počítači, telefony, mailovými klienty a messengery, ale mezi lidmi.
 • Dalším potenciálním rizikem, se kterým je případně potřeba počítat a vyjasnit si ho předem, je očekávání dalších členů domácnosti. Poměrně brzo můžete zjistit, že Váš partner/partnerka předpokládají, že zvládnete všechny domácí práce, postaráte se o děti, posekáte zahradu, natřete plot a nakrmíte králíky, slepice, psa a kočku, mimo jiné tedy. Vždyť jste přece celý den doma.

Počítejte s tím, že pro Vašeho zaměstnavatele může být sice využívání „Home Office“ také výhodné (úspora nákladů, větší spokojenost zaměstnanců, širší možnosti výběru zaměstnanců, apod.), ale současně i značně rizikové. Distanční práce znamená přirozeně:

 • Menší možnost kontroly výsledků Vaší práce i vzájemné komunikace.
 • Delší reakční dobu na případné chyby (byť třeba zaviněné právě miskomunikací), požadavky na rychlé změny či neuspokojivé výsledky práce. 
 • Náročnější administrativu.
 • Vyšší nároky/náklady na ochranu důvěrných informací, které jsou ve větší míře zpracovávány mimo společnost.

Z výše uvedených a mnoha dalších důvodů bude Váš zaměstnavatel patrně opatrný v tom, s kým a v jakém rozsahu se na práci formou „Home Office“ domluvit. Pro dobré výsledky (ideálně lepší než v případě práce z „běžného“ pracoviště), které jsou základem spokojenosti obou stran, jsou podstatné dva aspekty:

 • Velmi konkrétní a podrobné plánování, stanovení priorit, úkolů, cílů, termínů, reportingu a pravidel vzájemné komunikace, aby zaměstnavatel nemusel kontrolovat plnění každý den. To by některé výhody Home Office do značné míry degradovalo a neumožnilo by to využít jeho plný potenciál. Princip Home Office je sice založen na tom, že si sám rozhodujete kdy, kde a jak budete práci vykonávat, ze začátku je však vhodné nastavit přísnější vzájemnou disciplínu. Běžná je kombinace práce z domova a z pracoviště zaměstnavatele (částečný Home Office), přesné vymezení doby k telefonickým poradám, videokonferencím apod.
 • Vzájemná důvěra. Váš zaměstnavatel k Vám musí mít značnou dávku důvěry a být přesvědčen o Vaší sebemotivaci a disciplíně. Pro Vás je to současně indikace a ocenění, že zaměstnavatel opravdu věří nejen Vašim odborným znalostem a schopnostem, ale i Vašim lidským vlastnostem.

No a pokud se pro Home Office rozhodnete, nezapomeňte, že Váš zaměstnavatel očekává lepší výsledky, jako kdybyste pracovali na jeho pracovišti.