Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Jak se připravit na on-line pohovor

Stále více přijímacích pohovorů, zejména těch úvodních (tzv. první kolo), se provádí prostřednictvím telefonického hovoru (1-to-1 či konferenční formou) nebo, ještě častěji, formou videohovoru nebo videokonference. Nejčastějším důvodem je snížení časové, někdy i finanční, náročnosti spojené s cestováním na osobní setkání. Rostoucí popularita „on-line“ pohovorů vychází též z dostupnosti vhodných technologických řešení a z rostoucí kvality a rychlostí datového připojení.

Výhodou „on-line“ přijímacího pohovoru by sice mohlo být, že se nemusíte zabývat silou stisku ruky při přivítání, ale tím je tak výčet předností téměř u konce. Příprava na „on-line“ pohovor vyžaduje, ve srovnání s „klasickým“ pohovorem, ještě pečlivější přípravu, zejména proto, že do něj vstupuje ještě prvek technologie. Na co se tedy musíte připravit, co si vyzkoušet, a na co si dát pozor:

Zařízení

Pečlivě si zvolte zařízení (PC, notebook, tablet, telefon), ze kterého budete videohovor realizovat a dostatečně předem si zkontrolujte funkčnost hardware i software, ať Vás nepřekvapí nefunkční zvuková karta či něco podobného. Kameru, mikrofon, sluchátka/reproduktory zkontrolujte raději dvakrát, stejně tak nabití všech zařízení, které budete používat.

Pokud si můžete vybrat, zvolte technologii, kterou máte již vyzkoušenou a o jejíž spolehlivosti jste se přesvědčili. Rozhodně se nevyplatí experimentovat. Jestliže na výběr nemáte, nainstalujte si požadované řešení včas (ideálně i několik dní dopředu) a pečlivě vyzkoušejte kompatibilitu s Vaším hardware i dalším software.

Je dobré být připraven i na nepředvídatelné situace, ke kterým může dojít na obou stranách či případné poruchy v připojení v průběhu hovoru a mít záložní řešení, kterým můžete hovor dokončit, např. druhý telefon, pochopitelně plně nabitý a s dostatečným kreditem.

Na co si dát zvláště pozor:

 • Kamera pro videohovor (kromě profesionálních systémů instalovaných do místností) Vás může zabírat pod nepřirozeným úhlem a/nebo v nepřirozeném detailu. Každé gesto, poškrábání se na obličeji nebo otočení listu papíru může být zdůrazněno a upoutat mnohem větší pozornost než při osobním setkání.
 • Osvětlení, jas, kontrast: pokud máte kameru nastavenou tak, že se dívá do okna, tak Vás během dne nebudete vidět, proto si místnost, ve které povedete videohovor interview, upravte tak, aby v ní sice bylo dostatek světla, ale tak, aby světlo nešlo ze směru do kamery. Nejlepší je samozřejmě přirozené světlo.
 • Systémové zvuky Vašeho zařízení: ověřte si, že Vás v průběhu videohovoru nebudou rušit e-mailová upozornění, jiné systémové zvuky, nebo třeba SMS či zvonění záložního telefonu. Pro jistotu zavřete všechny aplikace a prohlížeče, které v průběhu hovoru nutně nepotřebujete.

Připojení

Včas si zkontrolujte kvalitu a rychlost Vašeho připojení.

Místo

Pečlivě si vyberte místo, kde budete videohovor absolvovat. Měli byste se cítit komfortně a rozhodně by Vás v průběhu rozhovoru neměl nikdo rušit. Pozor na domácí zvířátka i děti. Také si raději vysvětlete s partnerem, že by Vás v proběhu pohovoru neměl vyzývat k vynášení odpadkového koše nebo k umytí nádobí.

Uvědomte si, že kromě Vás bude při videohovoru vidět i to, co máte ve svém okolí, a zejména za sebou.

Oblečení a zevnějšek

Zde platí to samé, co při osobním setkání. Oblečení a celý Váš vzhled musí být profesionální, přiměřený situaci a též v souladu s očekáváním a zvyklostmi druhé strany. Doba se sice mění a rozdíly se postupně stírají, ale konzervativní právní či finanční instituce bude mít jiné zvyklosti a požadavky na oblečení a image svých zaměstnanců než high-tech start-up.
Nezapomeňte, že možná budete muset v průběhu videohovoru vstát a tudíž košile/halenka a k tomu kalhoty od pyžama není dobrá volba, bez ohledu na pohodlí.

Včas si vyzkoušejte

Dostatečně dopředu si své zařízení vyzkoušejte. Ideálně formou „generální zkoušky“, tedy jako byste již absolvovali skutečný pohovor, např. s někým z Vašich známých. Měli byste dobře umět příslušnou technologii ovládat, např. umět vypnout video bez přerušení zvuku, nebo naopak vypnout mikrofon bez přerušení obrazu apod.

fotka

Základní příprava na pohovor

Stejně, jako na osobní pohovor, i pro on-line formu je důležité vědět především:

 • s kým budete hovořit (kdo budou účastníci pohovoru na straně Vašeho potenciálního zaměstnavatele nebo personální agentury),
 • jak dlouho bude pohovor trvat,
 • zda si máte na pohovor připravit nějaké podklady.

Před vlastním pohovorem

 • Mějte připravené vše potřebné včetně Vašeho životopisu, případně inzerátu, na který reagujete, podkladů k pohovoru a psacích potřeb. I když jste zvyklí si dělat poznámky do počítače/tabletu, v průběhu hovoru může být bezpečnější vrátit se k tužce a papíru. Vyhnete se tím náhodnému a nechtěnému vypnutí přenosu.
 • Je dobré mít připravenou také sklenici s vodou.
 • Požádejte svůj protějšek o telefonní číslo či jiný další kontakt (pokud ho již nemáte), na který můžete zavolat v případě, že dojde k poruše v přenosu a videohovor nepůjde dokončit.

V průběhu vlastního pohovoru

 • Dívejte se do kamery, zejména když odpovídáte na otázky. I v on-line prostředí je správné udržovat oční kontakt a nezapomeňte, že když se díváte na svůj protějšek na obrazovce, není tomu tak.
 • Snažte se chovat a jednat přirozeně. Někteří lidé jsou nervózní, jestliže mají mluvit do kamery. Pokud patříte mezi ně, existuje jen jedna rada, cvičit, cvičit a zase cvičit.
 • Mluvte pomalu a zřetelně artikulujte. Hovoříte do mikrofonu a ten může hlas zkreslit.
 • Naslouchejte velmi pozorně. Na rozdíl od osobního setkání můžete při telefonickém pohovoru či videohovoru něco snáze přeslechnout. Také, než začnete hovořit, vyčkejte pár vteřin – snadno by se mohlo stát, že svému protějšku skočíte do řeči, protože z neverbálního projevu usoudíte, že skončil – přenos audio kanálu může mít zpoždění.
 • Pozor na neverbální projevy, nesprávně nastavená kamera je může zdůraznit.
 • I když máte svůj životopis a další případné poznámky připravené, snažte se v nich nehledat odpověď na každou položenou otázku. Působí to nevěrohodně a při osobním pohovoru byste to také patrně nedělali.

Když se něco pokazí

 • V případě, že v průběhu videohovoru dojde k poruše v připojení nebo k technické závadě na jedné či druhé straně, zavolejte na vyžádané telefonní číslo a domluvte se, zdali je možno dokončit hovor telefonicky nebo požádejte o jiný termín.
 • Jestliže je Váš videohovor i přes veškerá opatření narušen vnějším hlukem, např. sirénou apod. omluvte se a vyčkejte, až hluk ustane. V případě opravdu silného hluku můžete na chvilku vypnout mikrofon.
 • Jestliže někdo neočekávaně vstoupí do místnosti (což by se ovšem při správné přípravě stát nemělo), omluvte se, vypněte mikrofon i kameru a záležitost co nejrychleji vyřešte.

Nezapomeňte, že každá podobná událost narušuje plynulost pohovoru, a především Vaše soustředění, což může v důsledku vést chybám a k Vašemu neúspěchu u pohovoru.

Po pohovoru

 • Po ukončení videohovoru nezapomeňte poděkovat svému protějšku za čas, který Vám věnoval.
 • Než začnete skákat radostí či lomit rukama raději si dvakrát ověřte, že přenos opravdu skončil.

Pozn.:
V některých specifických případech se můžete setkat s „on-line“ pohovorem při kterém nehovoříte s fyzickou osobou, ale odpovídáte na předpřipravené otázky, které se promítají na obrazovce. Na odpověď obvykle bývá vyčleněn časový limit. Na někoho může takováto forma pohovoru působit trochu nepřirozeně a v zásadě jedinou radou je si takový „pohovor“ zkoušet opakovaně nanečisto až získáte potřebnou jistotu.