Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro uchazeče
DRILL psychometrické testy

DRILL psychometrické testy

Provedení a vyhodnocení psychometrických testů je jedním z produktů, které společnost DRILL nabízí nejen kandidátům na zaměstnání, ale i těm, kteří sice aktivněnové zaměstnání nehledají, ovšem chtějí se o sobě, o svých vlastnostech, přirozených dispozicích a předpokladech dozvědět více.

Spokojenost v zaměstnání je totiž podmíněna nejen výší mzdy či zaměstnaneckými výhodami, ale zejména souladem mezi Vašimi předpoklady a schopnostmi vykonávat určitý druh práce a reálným pracovním zařazením. Nesoulad v těchto faktorech vede k psychické únavě, stresu, nespokojenosti a často i k nutnosti změnit zaměstnání.

Psychometrické testy Vám pomohou zhodnotit Vaše sociální schopnosti a dovednosti, osobnostní a pracovní charakteristiky, Váš výkonový potenciál a motivační faktory i možnost jejich využití v současném či budoucím zaměstnání. Kromě toho Vám psychometrické testy mohou poskytnout též zpětnou vazbu na Vaše verbální a matematické schopnosti, všeobecnou inteligenci, logické a abstraktní uvažování, předpoklady pro týmovou práci a tvůrčí schopnosti. V průběhu testů si také ověříte i Vaši fyzickou výdrž, vitalitu, přesnost, pozornost či pečlivost. Díky tomuto poznání sebe sama budete schopni činit správná rozhodnutí o dalším vývoji Vaší kariéry na základě znalosti svých silných a slabých stránek. Současně získáte podněty a velmi přesně definované směry pro Váš další osobní rozvoj.

Základní sledované osobnostní charakteristiky:

 • Sebedůvěra.
 • Sebeprosazení.
 • Tvořivost (myšlenková pružnost, schopnost čelit překonaným stereotypům, originalita).
 • Zátěžová odolnost.
 • Iniciativnost.
 • Osobní nasazení.
 • Sociální inteligence, zejména sociální vnímavost a citlivost vůči druhým, přesvědčivost, schopnost získávat a motivovat druhé.
 • Komunikativnost (schopnost jasně formulovat myšlenky).
 • Vedení (schopnost vést a organizovat druhé).
 • Spolupráce (schopnost spolupracovat).
 • Sebereflexe (schopnost dalšího usměrňování svých vlastností a rozvíjení svých schopností na základě sebepoznání).
 • Identifikace (schopnost identifikace s uznávanými hodnotami, stylem apod.).
 • Týmová spolupráce.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: