Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a citlivých údajů

V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen Zákon).

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu dat uvedených v mém životopise dávám výslovný souhlas společnosti DRILL B.S., spol. s r.o. se sídlem Národní 1011/7, 110 00 Praha 1, IČ: 272 84 462 (dále jen Správce) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí třetím osobám za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně právního vztahu, pro mou osobu.

Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracovávání citlivých údajů, pokud jsem je Správci poskytl/poskytla.

Prohlašuji, že jsem byl/byla Správcem informován/informována o svých právech, zejména o:

  • účelu zpracování mých osobních údajů,
  • mých osobních údajích, které jsou předmětem zpracování,
  • povaze automatizovaného zpracování mých osobních údajů,
  • předávání mých osobních údajů třetím stranám,
  • mém právu žádat Správce o informace o zpracovávání svých osobních údajů,
  • mém právu žádat Spráce o blokování, provedení oprav, doplnění, likvidaci mých osobních údajů i o svém právu kdykoliv odvolat tento souhlas.

Souhlasím, aby Správce zpracovával a uchovával mé osobní údaje pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně.