Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Rekvalifikační kurz Personalista

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

na základě akreditace obdrží úspěšní absolventi „Osvědčení o rekvalifikaci“

Náplň kurzu:

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě, Využívání prostředků výpočetní techniky, Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti, Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě, Organizování vzdělávání zaměstnanců, Zajišťování náborových činností, Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, Organizování kolektivního vyjednávání, Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Délka kurzu: 150 vyučovacích hodin

Organizace a forma výuky:

Kurz je veden formou přednášek a praktických cvičení. Kurz je určen převážně pro uchazeče o zaměstnání, výuka bude probíhat od 8:30 – 14:30 3x za týden nebo dle dohody. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Kvalifikační předpoklady:

Kurz je určen pro posluchače se středoškolským i vysokoškolským vzděláním.

Zahájení: po naplnění kapacity kurzu


Termín dodání přihlášky: bude upřesněno

Termín zahájení kurzu: bude upřesněno

 

Adresy míst konání teoretické výuky:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, PSČ 110 00

Institut Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2, 120 00

 

Cena kurzu: 20.500 Kč s DPH

 

Kurz bude otevřen pro min. 10 zájemců.

 

Úspěšným absolventům nabízíme pomoc při hledání práce!


 

Kontakt: training@drill.cz


Přihlášením na kurz souhlasíte se storno podmínkami.

Storno podmínky:
Změny v registračních údajích, včetně jména registrovaného účastníka, jsou možné.
Pro úplné zrušení registrace platí tato pravidla: 30 – 15 dnů před začátkem akce – úhrada 50% z celkové ceny, 14 - 7 dnů před začátkem akce – úhrada 75% z celkové ceny, méně než 7 dnů před začátkem akce – úhrada 100% z celkové ceny. O zrušení účasti nás informujte na e-mailové adrese info@drill.cz.