Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

O nás
Historie společnosti

Historie společnosti

2017

Na výborných obchodních i finančních výsledcích (zejména hrubém zisku) společnosti DRILL i dalších společností v rámci skupiny DRILL Group se pozitivně odrazilo několik aspektů:

 • Postupně realizované systémové organizační změny zahájené již v roce 2015 zajišťující větší diferenciaci produktů a služeb a předávání některých z nich do specializovaných dceřiných společností, které disponují hlubšími znalosti, jsou blíže k zákazníkům a mohou tak rychleji a přesněji reagovat na specifické požadavky.  V důsledku toho došlo též k většímu využití vzájemných synergií mezi společnostmi a týmy. 
 • Plánované posílení týmu o zkušené manažery, kteří znamenají významný přínos pro další rozvoj a směřování společnosti skupiny. Mezi ně patří především Ing. Martin Hloušek, Country Manager CZ/SK společnosti Pro-Temp a Jan Škácha, který již pracoval na pozici Business Unit Managera týmů Pharma/Healthcare a Professional Development a v roce 2017 začal působit i v roli Sales Managera se zodpovědností za veškeré akviziční aktivity. 
 • Posílení marketingových aktivit, především realizace nové marketingové a komunikační strategie zaměřené na sociální sítě. 

K dobrým výsledkům nepochybně přispěla i celkově pozitivní ekonomická situace na českém i světovém trhu a rostoucí poptávka v zásadě ve všech segmentech průmyslu a obchodu.

Všechny specializované náborové divize společnosti DRILL úspěšně zvládly obtížnou situaci na trhu práce charakterizovanou velkým nedostatkem kvalifikovaných kandidátů i významným růstem mezd, a to zejména díky využíváním metod aktivního vyhledávání a přímého oslovování kandidátů i u nižších a specializovaných pozic. I v roce 2017 se opět potvrdilo, že tato metodologie spolu s využíváním vlastního vícejazyčného support centra a širokou nabídkou doplňkových služeb (Background Check/Candidate Screening, Assessment Centra, Psychodiagnostika, Outplacement, Training a další), je hlavním důvodem, proč si zákazníci vybírají společnost DRILL jako svého preferovaného dodavatele

Mezi své zákazníky přivítala společnost DRILL s potěšením taková jména jako Rehau Automotive, Wüstenrot, ZENTIVA, Oberbank či Neeco.

2016

Společnosti skupiny DRILL v roce 2016 dále vylepšily již tak velmi dobré finanční, obchodní a provozní výsledky dosažené za předchozí fiskální období. V České republice realizovala společnost DRILL úspěšně celou řadu lokálních i mezinárodních projektů zaměřených na cílené vyhledávání kandidátů na vrcholové manažerské pozice (CEO, COO, CSO, Board a Board-1 pozice, atd.) metodologií Executive Search v podstatě ve všech segmentech průmyslu a obchodu. Metodu aktivního vyhledávání a přímého oslovování využívá společnost DRILL stále více i u nižších/specializovaných pozic s velmi malým množstvím odpovídajících kandidátů na trhu. Tato skutečnost, spolu s možností využívat služeb specializovaných dceřiných společností a širokou nabídkou doplňkových služeb (Background Check/Candidate Screening, individuální i skupinová Assessment Centra, různé formy psychodiagnostiky, Outplacement, apod.), poskytovaných obvykle formou „balíčku“ jako nedílná součást náboru, byla nejčastějším důvodem, proč si zákazníci vybrali jako svého preferovaného dodavatele právě společnost DRILL.

Celkový počet firemních zákazníků v roce 2016 přesáhl 640 společností. Kromě tradičně nejproduktivnějších segmentů, jimiž byli a jsou „IT/TELCO“ a „Production/Logistics“, došlo k výraznému nárůstu počtu zákazníků a rozsahu poskytovaných služeb v divizích „FMCG“, „Pharma/Healthcare“ a „Training & Professional Development“. Pozitivně se tak odrazil nárůst počtu zaměstnanců a jejich kapacity v těchto divizích a především posílení manažerského týmu o seniorní Business Unit Managery s rozsáhlými zkušenostmi ve výše uvedených segmentech.

V segmentu „FMCG, Sales a Marketing“ si v roce 2016 vybrali za poskytovatele personálně poradenských služeb (především Executive Search a Recruitment) tak významné společnosti jako: Adidas, Reckitt Benckiser, HERO či Yves Rocher.

Divize „Pharma/Healthcare“ začala v roce 2016 spolupracovat s dalšími významnými zákazníky se segmentu farmaceutických společností a zdravotnictví, mezi která patří např.: MSD, Pharma Swiss, NEOX či Asociace Inovativního farmaceutického průmyslu, která sdružuje významné farmaceutické společnosti, které vyvíjejí a uvádějí na trh nové originální léky.

V roce 2016 společnost DRILL také významně rozšířila svoji nabídku otevřených kurzů, investovala do přípravy vzdělávacích a rozvojových programů „na míru“ a jako dodavatele těchto služeb si ji zvolila celá řada společností, mezi které patří např.  Skanska, Mylan Pharmaceuticals, Continental Automotive nebo AXA.

V rámci dlouhodobého strategického rozvoje se skupina společností DRILL rozrostla o dalšího člena; dceřiná společnost Pro-Temp, která od roku 2014 úspěšně působí v České republice, otevřela svoji první zahraniční pobočku na Slovensku. Zde poskytuje svým i společným zákazníkům skupiny zprostředkování dočasných i stálých zaměstnání a brigád i nábor zaměstnanců na nižší a střední pracovní pozice.

Přísné požadavky na kvalitu a rychlost dodávaných služeb, které jsou klíčovým diferenciačním faktorem společnosti DRILL (oceňovaným zákazníky zejména v době silného ekonomického růstu doprovázeným stálým nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců) také vedly v roce 2016 ke zvýšení kapacity vícejazyčného Support centra (Ostrava), které nově poskytuje podporu všem společnostem skupiny DRILL ve všech zemích. 

Mezi základní strategické imperativy pro rok 2017 a další patří především:

 • další diverzifikace podnikatelských aktivit skupiny a posílení přítomnosti v regionech včetně zvýšení kapacity regionálních poboček a pracovních týmů;
 • maximální využívání synergií mezi jednotlivými společnostmi v rámci skupiny a
 • významné posílení seniorního managementu všech společností skupiny.

2015

Rok 2015 byl nejúspěšnějším rokem v historii společnosti DRILL i ostatních firem v rámci skupiny společností DRILL Group. Provozní výsledky i pozitivní zpětná vazba od mnoha zákazníků potvrdili správnost strategie nastavené a implementované v roce 2013 a zejména v roce 2014. Mezi klíčové aktivity patřili zejména:

 • investice do vývoje nových produktů a služeb;
 • další diverzifikace podnikatelských aktivit a vyčlenění vybraných činností do dceřiných společností;
 • posílení přítomnosti v regionech včetně zvýšení kapacity regionálních poboček a pracovních týmů;
 • maximální využívání synergií mezi jednotlivými společnostmi v rámci skupiny a významné posílení managementu i specialistů všech společností skupiny a rozšíření interních vzdělávacích a rozvojových programů. 

Do skupiny DRILL Group byla začleněna další společnost „QuickSource“, jejíž předměty činností zahrnují zejména:

 • poskytování krátkodobé i dlouhodobé kapacity nedostatkových IT specialistů a projektových týmů;
 • outsourcing vybraných služeb informačních technologií;
 • návrh, tvorbu, vývoj a udržování softwarových aplikací a poskytování IT konzultačních a poradenských služeb. 

K dalšímu zrychlení komunikace s našich zákazníků i kandidáty vytvořila společnost DRILL  „Support Centrum“ se sídlem v Ostravě, které poskytuje podporu zákazníkům všech společností ve skupině.

V roce 2015 se společnost DRILL úspěšně zúčastnila řady výběrových řízení a za svého dodavatele si jí zvolili tak významní zákazníci jako např.: Hartmann Rico, Foxconn, Komerční banka, MSD či ELTODO. 

2014

V roce 2014 se společnost DRILL zaměřila především na investice do diverzifikace svých podnikatelských aktivit a rozšiřování své působnosti v regionech.

Byla zřízena další lokální pobočka společnosti, tentokrát v Brně, která umožňuje obchodním manažerům a konzultantům DRILLu častější kontakt se svými zákazníky v regionu jižní a střední Moravy a tím i rychlejší reakci na jejich požadavky a potřeby. Současně společnost DRILL založila další dceřinou společnosti Pro-Temp, která se specializuje zejména na zprostředkování dočasných i stálých zaměstnání a brigád a svým zákazníkům poskytuje kvalitní služby v oblasti dočasného přidělování pracovníků i náboru zaměstnanců na nižší a střední pracovní pozice. Ta v současné poskytuje své služby na pobočkách v Praze, Brně a Ostravě a na regionálních pracovištích přímo u svých zákazníků.

Významný nárůst obchodních aktivit, poskytovaných služeb, počtu zákazníků i provozních a finančních výsledků zaznamenaly především divize „IT Contracting & Bodyshop“, “Pharma/Healthcare“ a „Production/Logistics“, které si vybrala ke spolupráci celá řada nových významných zákazníků. Tento trend byl podpořen též vytvořením nových interních pracovních míst v těchto divizích.

V roce 2014 si společnost DRILL vybralo jako svého dodavatel personálních a konzultačních služeb vybralo více než 70 zákazníků, mezi jinými např. společnosti: Essilor, Bayer, Sandvik, SolarWinds, SOTIO, Socialbakers, Steelcase či Zott.

2013

Navzdory všeobecně negativní atmosféře na trhu a složité ekonomické situaci dosáhla společnost DRILL velmi dobrých ekonomických výsledků a zaznamenala dvojciferný procentuelní růst obratu i zisku ve srovnání s rokem 2012. Zákazníci zejména oceňují rychlost poskytování služeb, velkou flexibilitu a ochotu se přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám a situacím v jejich společnostech a zejména schopnost poskytovat opravdu ucelené a komplexní služby (od služeb Executive Search a Recruitment a dalších náborových metod, včetně dočasného přidělování zaměstnanců, přes vzdělávání, profesní rozvoj, personální, procesní a organizační poradenství, až po IT Contracting a Bodyshop). Právě oborová, obsahová i regionální komplexnost poskytovaných služeb stojí za dobrými výsledky společnosti.

Dobré finanční ukazatele roku 2013 jsou, mimo jiné, výsledkem zvýšené poptávky zákazníků o služby cíleného vyhledávání kandidátů na vrcholové manažerské pozice - Executive Search (pozice CEO, Board a Board - 1). V tomto tržním segmentu dokončila společnost DRILL úspěšně mnoho lokálních i mezinárodních projektů a uspěla i v řadě výběrových řízení. Reference spokojených zákazníků vysoce oceňují zejména absolutní profesionalitu, šířku zdrojové základny kandidátů, schopnost využívat i netradičních metodologií a poskytování řady doplňkových služeb, čímž se společnost DRILL v tomto prémiovém segmentu výrazně odlišuje.

Na výsledcích se též významně podílela divize IT Contractingu a Bodyshopu, které se podařilo zvítězit v několika rozsáhlých výběrových řízeních, především v sektoru bankovních a pojišťovacích služeb.

Podstatný růst zaznamenala i divize vzdělávání a profesního rozvoje, a to především v oblasti poskytování cílených a na míru připravených, speciálních rozvojových programů a koučingu. Společnost DRILL také získala v roce 2013 několik akreditací na poskytování rekvalifikačních vzdělávacích programů a, ve spolupráci s dalšími partnery, se zapojila do dlouhodobého projektu vzdělávání kandidátů se zdravotním postižením a to včetně zprostředkování pracovních příležitostí těchto kandidátů na trhu práce.

Své další mezinárodní ambice potvrdila společnost DRILL zřízením další zahraniční dceřiné společnosti, tentokrát v Polsku, která začala poskytovat zejména náborové služby.

Trvale rostoucí počet zákazníků vyvolal nutnost organizační změny a regionálního rozdělení aktivit společnosti i v České republice (region Čechy se sídlem v Praze a region Morava/Slezsko se sídlem v Ostravě). Za tímto účelem byla zřízena regionální pobočka v Ostravě, což umožňuje častější a bližší kontakt se zákazníky v regionu a rychlejší reakci na jejich potřeby a požadavky.  

V roce 2013 se portfolio zákazníků, kteří využívají kvalitní produkty a profesionální služby společnosti DRILL, rozrostlo o další významné společnosti. Nově mezi ně patří například: společnosti skupiny Hella (Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o, Hella Autotechnik, s.r.o a Hella Autotechnik Nova, s.r.o), Budějovický Budvar, národní podnik, Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., ORCO PROPERTY GROUP SA, Alliance Healthcare s.r.o., OKIN GROUP, a.s. či společnosti skupiny Faurecia. 

2012

Rostoucí počet zákazníků i zaměstnanců společnosti si v březnu 2012 vyžádal relokaci do větších a modernějších kanceláří na Národní třídě na Praze 1. Tyto kanceláře jsou lépe dopravně dostupné pro zástupce klientů i kandidáty a jejich součástí jsou i vhodné prostory pro realizaci rostoucího počtu vzdělávacích programů pro naše zákazníky. Nové prostory se nacházejí v hlavní budově Akademie věd ČR, což společnosti, v případě potřeby, umožňuje i přístup k nadstandardně vybaveným konferenčním místnostem a další infrastruktuře.

I přes obecně komplikovanou ekonomickou situaci na trhu zaznamenává společnost DRILL nárůst počtu nových zákazníků i obratu, a to zejména v oblasti služeb Executive Search, v poskytování IT odborníků projektovým způsobem a v realizaci vzdělávacích a rozvojových programů (včetně představení nové služby Outdoor Development Centrum).

V červenci 2012 také společnost DRILL absolvovala úspěšně recertifikaci svých systémů řízení kvality a životního prostředí a obhájila tak mezinárodní certifikáty managementu kvality ISO 9001 a environmentálního managementu ISO 14001.

Mezi zákazníky, kteří si v roce 2012 vybrali společnost DRILL za svého dodavatele, patří například: ALCON Pharmaceuticals s.r.o., TRW Autoelektronika, s.r.o., eD’system Czech, a.s., Nutricia a.s., ING Pojišťovna a.s., STMicroelectronics Design and Application, s.r.o., Pivovary Staropramen a.s. či Y Soft Corporation, a.s.

2011

V roce 2011 dosahuje společnost historicky nejvyšší roční obrat a současně též nejvyšší roční zisk. Dvojciferný procentuelní nárůst obou ukazatelů je založen na poskytování služeb v maximální možné kvalitě, stabilním portfoliu spokojených zákazníků, na získávání zákazníků nových a v neposlední řadě na efektivním řízení nákladů. Společnost se v tomto roce zaměřuje především na další rozšiřování spolupráce se svými stálými zákazníky do dalších oblastí, zejména HR konzultačních projektů a služeb vzdělávání a profesního rozvoje, které výhodně kombinuje s náborovými službami (zejména Executive Search) a stává se tak dodavatelem komplexních HR řešení. V tomto roce též společnost vítězí v mnoha výběrových řízení na dodavatele komplexních personálně poradenských služeb u významných odběratelů a stejně jako v roce předchozím zaznamenává podstatný nárůst zákazníků ve službách Outsourcing a IT Contracting a to především ze zahraničí.

Společnost si jako svého dodavatele vybrali další významní zákazníci, např.: Plzeňský Prazdroj a.s., Skanska a.s., Česká národní banka, Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Škofin s.r.o. či Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

2010

Společnost i nadále posiluje své postavení na trhu personálně poradenských služeb a v této souvislosti systematicky zvyšuje počet svých zaměstnanců i externích spolupracovníků. Počet nových zákazníků se také soustavně zvyšuje a to ve všech oblastech působení společnosti: nábor, vzdělávání a profesní rozvoj, konzultační služby i contracting. Mezi nejvýznamnější úspěchy společnosti patří především nové realizace dlouhodobých vzdělávacích, rozvojových i konzultačních projektů, rostoucí počet vítězství ve výběrových řízeních na dodávky služeb Executive Search na vrcholové manažerské pozice a podstatný nárůst zákazníků v oblasti IT contractingu a outsourcingu.

Mezi nové zákazníky společnosti patří takové významné společnosti jako: Siemens Enterprise Communications, s.r.o., Barclays Capital, Baumatic ČR, spol. s r.o., Schenker spol. s r. o. či Solar Turbines, ve které společnost DRILL realizovala komplexní náborový projekt a související personální služby pro novou investici v České republice.

2009

I přes zásadní celosvětový ekonomický pokles společnost nesnižuje počet zaměstnanců a naopak investuje do svého rozvoje , zejména na ruském a rumunském trhu. Významně také narůstají zakázky v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje – mnohdy s využitím financování prostřednictvím fondů Evropské unie.

Dlouhodobé zaměření na kvalitu poskytovaných služeb demonstruje společnost získáním mezinárodního certifikátu managementu kvality ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001:2005. Audit integrovaného systému řízení potvrzující soulad procesů společnosti s výše uvedenými standardy realizovala prestižní certifikační společnost TÜV SÜD.

2008

Společnost zakládá na počátku roku dceřinou společnost DRILL B.S., spol. s.r.o. na Slovensku, která postupně přebírá veškeré obchodní aktivity ve Slovenské republice a poskytuje podporu zákazníkům i v dalších zemích v regionu východní Evropy. Mezinárodní charakter společnosti je stále více podporován i náborem zahraničních zaměstnanců – v roce 2008 ve společnosti pracují konzultanti již 7 různých národností. Společnost se stává členem Chartered Institute of Personnel and Development. Zaměstnanci společnosti jsou členové mnoha prestižních profesních a manažerských sdružení včetně Society for Human Resource Management, American Society for Quality, Institut členů správních orgánů, Project Management Institute, American Society for Industrial Security, Association of Certified Fraud Examiners.

Portfolio zákazníků se rozšiřuje o další významné společnosti, např.: SAP Czech Republic, spol. s r.o., ČSOB a.s., Johnson & Johnson s.r.o. či Lukoil Czech Republic s.r.o.

2007

Rozvoj společnosti i nadále rychle pokračuje. Kromě personálně poradenských služeb se společnost prosazuje i na trhu ekonomického a podnikatelského poradenství, zejména v oblasti optimalizace procesů, restrukturalizace a řízení změn a projektového řízení.

Společnost začíná poskytovat své služby i na zahraničních trzích, zejména v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajině, Rusku, Velké Británii, skandinávských zemích a ve Spojených arabských emirátech, a to jak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, tak ve spolupráci s lokálními obchodními partnery.

Novými zákazníky se stávají, např.: Mobilkom, a.s., Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o nebo DISA Industries s.r.o.

2006

Počet zaměstnanců i zákazníků rychle narůstá. Společnost dosahuje potřebné finanční stability a pravidelně zvyšuje své příjmy průměrně o 15% čtvrtletně. Již v červnu 2006 si proto rozvoj vyžaduje relokaci do nových, modernějších a rozsáhlejších prostor.

Vzhledem rostoucí kapacitě i znalostní bázi realizuje společnost na trhu již komplexní personálně poradenské služby včetně projektů zvyšování výkonnosti, talent managementu, vzdělávání a profesního rozvoje a outsourcingu lidských zdrojů. Mezi další nejčastěji žádané služby patří zejména pracovně právní poradenství a forenzní a procesní audity.

Společnost se stává členem Americké obchodní komory, Kanadské obchodní komory, Britské obchodní komory, Slovensko – české obchodní komory a Skandinávské obchodní komory.

Portfolio zákazníků se rozšiřuje o další významné společnosti, např.: IBM Česká republika, spol. s r.o., IBM Global Services Delivery Center CR s.r.o , T-Mobile Czech Republic a.s. nebo Česká spořitelna, a.s.

2005

13. října 2005 je společnost DRILL založena třemi partnery – manažery se zkušenostmi z vedoucích funkcí ve významných mezinárodních společnostech. Od samotného počátku je společnost koncipována a systematicky budována s cílem poskytovat velmi široké portfolio konzultačních a poradenských produktů a služeb pro firemní zákazníky; od velkých korporací, přes střední a malé společnosti, až po individuální podnikatele, a to jak z pohledu znalostí a dovedností manažerů a ostatních zaměstnanců, tak interních procesů, technologického vybavení i organizační struktury.

Předmětem prvních zakázek jsou zejména personálně poradenské služby v oblasti recruitmentu a executive search, interim managementu, realizace development a assessment center, provádění procesně – personálních auditů a forenzní služby.

Mezi první zákazníky patří, např.: IDS Scheer, s.r.o, BDO IT a.s., TRW-DAS, a.s., Median, a.s. či Teradata (NCR) s.r.o.