Česky
Slovensky
English
Polski
Pусский
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

O nás
Naše týmy

Naše týmy

Dostatečný počet vysoce kvalifikovaných zaměstnanců s odbornými znalostmi a dovednostmi, široké portfolio poskytovaných služeb, odpovídající organizační struktura, moderní technické vybavení i podpora ostatních společností v rámci skupiny společností, umožňuje společnosti pokrývat segmenty trhu a specializace průmyslu a obchodu.

Náborová divize společnosti DRILL je rozdělena na 6 pracovních týmů (každý je řízen tzn. Business Unit Managerem), 5 z nich je orientováno podle průmyslového segmentu zákazníků, šestý se orientuje na poskytování služeb interim managementu a zprostředkování kontraktorů. 

Z pohledu úrovně pozic se společnost DRILL specializuje na vrcholový, střední a nižší management a dále na velmi obtížné a úzce specializované pozice se specifickými požadavky s malým počtem vhodných kandidátů na trhu.

Jednotlivé náborové týmy jsou rozděleny následujícím způsobem:

Kromě výše uvedených náborových týmů má společnost samostatné specializované útvary:

 • Training & Professional Development
 • Consulting
 • Outsourcing


Jednotlivé náborové týmy jsou rozděleny následujícím způsobem:


Production/Engineering/Logistics

Manažeři, konzultanti, researcheři a další odborníci tohoto týmu poskytují kvalitní náborové služby (především DRILL Executive Search a DRILL Recruitment) svým zákazníkům ze segmentu výrobních, inženýringových a logistických společností. Mezi jejich zákazníky patří především:

 • Výrobní společnosti v oborech:
  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství
  • Elektrotechnika a automatizace
  • Chemický průmysl, plasty
  • Výrobci strojů a zařízení
  • Dodávky technologických celků na klíč
  • Výrobci stavebních materiálů
  • Hutnictví
 • Stavební a inženýringové společnosti
 • Společnosti podnikající v zemědělství
 • Logistické společnosti
  • Přepravní společnosti
  • Skladovací a distribuční společnosti
 • Energetika a petrochemie

Portfoliem zákazníků i velikostí týmu se jedná o velmi významný náborový tým společnosti DRILL s pobočkami v Praze a v Brně. Jeho kapacitu a zdroje dále zvyšuje také úzká spolupráce s kolegy z jedné z našich dceřiných společností Pro-Temp (která se sice primárně zaměřuje na poskytování Temporary pracovníků a náborových služeb na nižší pozice), se kterou sdílí velké množství zákazníků z řad výrobních společností. Synergie mezi oběma společnostmi podporuje též využívání společného přístupu do sdíleného CRM systému a interních i externích databázových zdrojů.

Základním předpokladem pro úspěšné vyhledávání vhodných kandidátů na obsazované pozice v tomto specifickém segmentu jsou výborné odborné a technické znalosti a orientace v dané problematice. Proto se konzultanti i researcheři týmu Production/Engineering/Logistics pravidelně účastní odborných konzultací a školení u svých zákazníků včetně prohlídek výrob, aby mohli být skutečnými partnery pro své zákazníky i kandidáty.

Mezi nejčastější pozice, na které tento tým vyhledává kandidáty, patří:

 • General Manager, Plant Director a další pozice vrcholového managementu (CxO)
 • Production Director/Manager
 • Technical Director/Engineering/R&D Manager
 • Quality Director/Manager
 • Supply-Chain/Logistics Manager
 • Project/Lean Manager
 • Procurement/Sourcing Manager
 • Maintenance & Facility Manager
 • Warehouse Manager
 • Transportation Manager
 • Manager of Foundry, Toolshop, Paintshop etc.
 • Strategic Buyer/Procurement Specialist
 • Process Engineer
 • Lean Specialist
 • R&D Specialist/Designer
 • CNC/PLC Programmer
 • Quality Engineer
 • SQA/SDE, Auditor
 • Logistic, Planning Specialist
 • Service/Customer Support
 • Product Specialist
 • SW/HW Developer

Tým Production/Engineering/Logistics obsazuje u svých zákazníků také netechnické pozice, např.:

 • Lidské zdroje, Finance, Právo, Obchod, Marketing, Administrativa


IT/TELCO/High Tech

Tento náborový tým se specializuje na vyhledávání kandidátů na velmi specifické a obtížné pozice především v segmentu informačních a komunikačních technologií, ve kterém je dlouhodobá a stále rostoucí poptávka po nedostatkových specialistech. 

Při vyhledávání vhodných kandidátů na pozice v technologickém segmentu IT/TELCO/High Tech se více než kde jinde uplatní dobrá technická znalost našich konzultantů v oblasti HW i SW technologií, nástrojů, metodologií a trendů v rychle se vyvíjejících oborech. Manažeři, konzultanti a další specialisté tohoto týmu si udržují a neustále doplňují své odborné znalosti účastí na obecných i specializovaných konferencích, seminářích a vzdělávacích programech i formou konzultací se svými zákazníky. 

V případě potřeby mohou navíc využít kapacitu, zdroje a know-how odborníků jedné z našich dceřiných společností QuickSource, která nabízí krátkodobé i dlouhodobé kapacity IT specialistů (případně kompletních vývojových, projektových či testovacích týmů) pro řešení konkrétních projektů, zejména projektové manažery, vývojáře, systémové analytiky, databázové specialisty, architekty či testery a to jak formou „time & material“ tak i fix time & fix price.  Synergie mezi oběma společnostmi podporuje též využívání společného přístupu do sdíleného CRM systému a interních i externích databázových zdrojů.

Nejčastějšími zákazníky týmu IT/TELCO/High Tech jsou především:

 • Systémový integrátoři a poskytovatelé komplexních IT řešení
 • Poskytovatelé Internetových služeb
 • Dodavatelé HW
 • Společnosti poskytující specializovaný SW vývoj
 • Společnosti nabízející analytické, datové a databázové produkty a služby.
 • Společnosti poskytující IT konzultační a poradenské služby
 • Poskytovatelé telekomunikačních služeb a provozovatelé telekomunikačních sítí
 • Poskytovatelé satelitních služeb
 • RFID a další High Tech 

Mezi nejčastější pozice, které tento tým obsazuje, patří:

 • Pozice vrcholového managementu (CxO)
 • IT Director
 • IT Manager
 • Sales Director
 • Sales Manager
 • Sales Representant
 • Area Sales Manager
 • International Sales Manager
 • SAP konzultanti pro moduly FI, CO, AM, BC, PS, HR, PM, PS, MM, QM, PP, SD, Cross aplikace (WF, BW, CRM a APO), NetWeaver a IS – U
 • Vývojář (ABAP, JAVA, C++, .NET, PHP, Oracle, Web Technologies a další)
 • Systémový administrátor (Windows, Unix, Linux)
 • Databázový specialista (Oracle, SQL, mySQL, DB2, Teradata)
 • Systémový a business analytik (UML, RUP)
 • Technický konzultant (Oracle, Navision a další ERP systémy)
 • Procesní konzultanti (optimalizuje obchodní procesy)
 • Project Manager (ASAP, PRINCE 2, PMI, IPMA, SAP)
 • IT Specialist (IT security, IT networks, IT auditoři, testeři a další)
 • IT architekt
 • Tester
 • Specialista telekomunikačních technologií
 • Manažeř kvality
 • SAP Project Manager
 • Specialista pro integraci
 • Specialista CRM systém a Business Inteligence
 • PMP Certified Project Manager
 • Project Manager PRINCE 2
 • Project Specialist
 • Sales Project Manager
 • Senior Project Manager
 • Account Project Manager
 • Financial Project Manager
 • Project Manager - Market research
 • Project Manager – Investment
 • Project Manager – Logistics
 • Project Manager - Software Development
 • IT Project Manager

Podpůrné funkce v tomto oboru

 • Lidské zdroje, Právo, Logistika, Administrativa, apod.


FMCG/Sales/Marketing/Media/Services

Portfoliem zákazníků a šíří pokrytí segmentů průmyslu a obchodu se jedná o velmi důležitý náborový tým společnosti DRILL. Kapacitu a zdroje týmu ještě zvyšuje velmi úzká spolupráce s kolegy z jedné z našich dceřiných společností Pro-Temp (která se sice primárně zaměřuje na poskytování Temporary pracovníků a náborových služeb na nižší pozice), se kterou sdílí velké množství zákazníků. Synergie mezi oběma společnostmi podporuje též využívání společného přístupu do sdíleného CRM systému a interních i externích databázových zdrojů.

Manažeři, konzultanti, researcheři a další specialisté týmu FMCG/Sales/Marketing/Media/Services poskytují služby DRILL Executive SearchDRILL Recruitment, DRILL Outplacement a další související HR produkty) především zákazníkům v následujících oborech:

 • Výroba, distribuce a prodej rychloobrátkového zboží (potraviny, nápoje, drogerie, kosmetika, atd.).
 • Výroba, distribuce a prodej zboží dlouhodobé spotřeby (např. elektro, nábytek, automobily, textil, obuv, kancelářské vybavení, apod.).
 • Velkoobchodní a maloobchodní řetězce.
 • B2B služby obecně, zejména:
  • Obchodní a marketingové
  • Mediální a PR
  • Manažerské
  • Bezpečnostní
  • Restaurační, hotelové, turistické
  • Ekologické a služby v oblasti zpracování odpadů
  • Sport, kultura, volný čas

Pozn.: O potřeby a požadavky zákazníků z oblasti finančních a právních služeb se stará náš tým Finance/Banking/Insurance/Legal.

Mezi zákazníky tohoto týmu dominují zejména velké nadnárodní společnosti.

Konzultanti mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním náborových služeb ve svých specializacích, stále sledují a vyhodnocují situaci a dynamiku na pracovních trzích v České republice i v zahraničí. Většina konzultantů tohoto týmu má též vysokoškolské či středoškolské vzdělání v oboru, na který se specializuje.

Mezi nejčastější pozice, které tento tým obsazuje, patří:

 • Pozice vrcholového managementu (CxO)
 • Sales Director
 • National Key Account Manager
 • HR Manager
 • HR Business Partner
 • Controlling Manager
 • Sales Manager
 • Sales Representant
 • Area Sales Manager
 • International Sales Manager
 • Sales Director, EMEA Region
 • Key Account Manager
 • Direct a Indirect Sales
 • Pre-sale Manager
 • After-sale Manager
 • Sales Operations
 • Business Development Manager
 • Senior Business Development Manager
 • Customer Support a Customer Service Specialist
 • Customer Service Manager
 • Customer Care Training
 • Supervisor
 • Team Leader
 • Customer Service Manager
 • Operation Manager
 • Marketing Director
 • Marketing Manager
 • Marketing Communication Specialist
 • Market Research
 • Public Relation Manager
 • Product Marketing Specialist
 • Internet Marketing Specialist
 • CRM Manager
 • Social Media Specialist
 • Online Marketing Specialist
 • MarCom Specialist
 • Marketing Manager
 • Group Brand Manager
 • Brand Manager
 • Marketing Communication Manager
 • Regional Marketing Manager
 • Head of Marketing
 • Direct Marketing Specialist
 • Product Manager
 • Marketing Assistant
 • PR specialist
 • Marketing Analyst
 • Store manager
 • Category manager

Podpůrné funkce v tomto oboru

 • Quality, Safety & Security, Lidské zdroje, Právo, Logistika, Administrativa.


Finance/Banking/Insurance/Legal

Tento náborový tým pomáhá obsazovat náročné a nedostatkové pozice (poskytuje zejména DRILL Executive SearchDRILL Recruitment, DRILL Outplacement a další HR služby) zákazníkům v oboru:
 • retailového, korporátního, privátního i investičního bankovnictví;
 • pojišťovacích služeb;
 • leasingových a faktoringových služeb;
 • nebankovních finančních služeb;
 • účetních, daňových, auditorských a konzultačních služeb;
 • právních a advokátních služeb.

Pro specifické pozice v oblasti různých oborů práva a advokacie disponuje tým samostatnými odbornými konzultanty specializujícími se pouze na tento segment. 

Důvěryhodnost, jistota, integrita a stabilita, klíčové atributy finančního a právního sektoru, se odráží i ve výběru, profesním rozvoji a osobnostech manažerů, konzultantů a dalších specialistů tohoto našeho týmu. Stejně tak jako přesnost, důslednost, spolehlivost a odpovědnost – tak důležité ve světě financí, účetnictví a auditu.

Konzultanti tohoto týmu mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním náborových služeb ve svých specializacích, stále sledují a vyhodnocují situaci a dynamiku na pracovních trzích v České republice i v zahraničí. Většina konzultantů tohoto týmu má též vysokoškolské či středoškolské vzdělání v oboru, na který se specializuje. Naše dlouholeté zkušenosti při spolupráci s našimi zákazníky nám potvrdili, že výborná znalost příslušného oboru, orientace na trhu se službami a produkty našich zákazníků, schopnost komunikovat v daném oboru včetně znalosti terminologie a v ideálním případě vlastní profesní zkušenost na straně zákazníka jsou stejně důležité (a mnohdy důležitější) jako znalost náborových a dalších HR služeb. A jejich získávání trvá často déle a je obtížnější. Právě proto má společnost DRILL pro tyto zákazníky dedikovaný tým. S využitím sofistikovaných náborových strategií a metodologií naší společnosti i našich moderních technických řešení pomáhají konzultanti tohoto týmu svým zákazníkům vyhledávat a obsazovat vhodné kandidáty na jejich vysoce specializované a komplikované pozice.

Nejčastější pozice, na které tento tým vyhledává kandidáty, jsou:

 • Pozice ve výkonném managementu
 • Sales Director/BD Director/Manager
 • Sales Representative
 • Marketing Director
 • Marketing Manager
 • Marketing Communication Specialist/Internet Marketing Specialist
 • CRM Manager
 • Relationship Manager Corporate  – SME/MID/Large
 • Relationship Manager – Factoring/Leasing
 • Trade finance Specialist
 • Privátní bankéř
 • Head of Credit Risk/Risk Manager Corporate/Retail
 • Head of Settlement
 • Product/Process Manager
 • M&A Manager
 • Head of Collections/Collections Specialist
 • Head of Internal Audit/Internal Auditor/Compliance Officer
 • Head of Controlling/Senior Controller/Controller
 • Business Analyst/Reporting Specialist
 • Financial Analyst
 • Financial Advisor
 • Compliance Manager
 • Head of Fraud/Fraud Investigator
 • Security Manager
 • Accountant/Chief Accountant
 • Tax Consultant/Audit Specialist
 • Project Manager
 • Pojistný matematik
 • Investiční makléř Real Estate
 • Pozice v oblasti informačních a komunikačních technologiích
  • IT Director/IT Manager
  • IT vývojář (ABAP, JAVA, C++, .NET, PHP, Oracle, Web Technologies a další)
  • Databázový specialista (Oracle, SQL, mySQL, DB2, Teradata)
  • Systémový a business analytik
  • Procesní konzultant
  • IT Specialist (IT security, IT networks, IT auditoři, testeři a další)
  • IT Architect
 • Advokát/Právník/Koncipient
 • Podpůrné role (kvalita, personalistika, administrativa, apod.)


Pharma, Healthcare, Biotech, Medical Devices

Manažeři, konzultanti, researcheři a další kvalifikovaní specialisté tohoto týmu poskytují dlouhodobě kvalitní náborové služby (především DRILL Executive Search a DRILL Recruitment) svým zákazníkům ze segmentu farmacie, zdravotnictví, biotechnologií a souvisejících oborů.

Konzultanti tohoto týmu mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním náborových služeb v této specifické oblasti, výbornou znalost pracovního trhu v segmentu farmacie a zdravotnictví, jeho dynamiky a zákonitostí v České republice i v zahraničí.

Mezi nejčastější zákazníky využívající při svých náborových potřebách zkušenosti zaměstnanců tohoto týmu patří zejména:

 • Farmaceutické společnosti vyrábějící a prodávající originální i generická léčiva a/nebo vakcíny pro humánní i veterinární medicínu.
 • Výrobci a distributoři potravinových doplňků.
 • Společnosti vyrábějící spotřební zdravotnický materiál.
 • Poskytovatelé přístrojů, zobrazovacích zařízení, operační techniky, nástrojů či dalšího vybavení pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.
 • Společnosti zabezpečující distribuci a/nebo velkoobchodní a maloobchodní prodej léků, optiky, spotřebního zdravotnického materiálu a/nebo přístrojového vybavení.
 • Nemocnice, polikliniky a jiná zdravotnická a sociální zařízení.
 • Laboratoře, analytická a diagnostická pracoviště.
 • Vzdělávací instituce v oboru farmacie, medicíny, biotechnologií, apod.
 • Společnosti provádějící klinické studie.
 • Výzkumná a vývojová pracoviště.

Konzultanti tohoto týmu velmi dobře chápou a rozumí specifickým požadavkům svých zákazníků i potřebám jejich vlastních klientů, obchodních partnerů, dodavatelů a též samozřejmě pacientů. Právě lidské, morální a sociální aspekty jsou významným  diferenciátorem od ostatních průmyslových oborů.

Společnosti poskytující produkty a služby ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví musí dlouhodobě investovat do výzkumu, vývoje, testování a posuzování nových léčiv a výrobků, podřizují se přísným legislativním a regulatorním podmínkám farmaceutického/zdravotnického práva, mají striktní požadavky na etiku a transparentnost svého podnikání i na stálé vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. 

Tyto a další specifické aspekty tohoto oboru vyžadují od společnosti DRILL, jako dodavatele náborových, vzdělávacích či dalších HR služeb, individuální řešení s využitím zaměstnanců s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. Právě proto má společnost DRILL pro tyto zákazníky dedikovaný tým. S využitím sofistikovaných náborových strategií a metodologií naší společnosti i moderních technických řešení pomáhají konzultanti tohoto týmu svým zákazníkům vyhledávat a obsazovat vhodné kandidáty na jejich vysoce specializované a komplikované pozice.

Mezi pozice, které naši zákazníci nejčastěji požadují, patří:

 • General Manager/CEO
 • Sales Manager
 • Marketing Manager
 • Business Unit Manager
 • Key Account Manager, Product Specialist
 • Area Sales Manager
 • Sales Representative – Rx, OTC, MD
 • Product/Brand Manager
 • Medical Manager
 • Manažer klinických studií
 • Regulatory Affairs Manager/Specialist
 • Governmental Affairs Manager
 • Market Access Manager
 • MSL
 • Pharmacovigilance Specialist
 • Servisní technik, Biomedicínský technik, Aplikační specialista
 • Medical advisor
 • Portfolio Manager/BDM
 • Farmaceut
 • Farmaceutický laborant
 • Monitor klinických studií
 • Primáři, lékaři a další zdravotnický personál
 • Podpůrné role (finance, kvalita, personalistika, bezpečnost, administrativa)