Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Otevřené kurzy
HR Marketing

HR Marketing

Chcete získat inspirace pro systematický přístup k problematice hr marketingu, naučit se zásadám aplikace všeobecných marketingových nástrojů v oblasti HRM?

Znáte nástroje interního i externího hr marketingu?

 

Neváhejte se přihlásit na tento seminář.

Termín bude upřesněn

Místo konání: společnost DRILL, Národní 1009/3, Praha 1

Časový rozvrh: 9:00 - 16:30


Lektorka semináře Vás seznámí s nástroji interního a externího HR marketingu, které můžete využít k tomu, abyste efektivně ovlivňovali potřebné cílové skupiny na interním i externím trhu práce. Budování „značky zaměstnavatele“ je jedním z mnoha předpokladů k získání a udržení opravdu kvalitních lidí

Cíle semináře:

 • Získat inspirace pro systematický přístup k problematice HR marketingu.
 • Naučit se zásadám aplikace všeobecných marketingových nástrojů v oblasti HRM.
 • Uvědomit si možné nástroje interního i externího HR marketingu.
 • Podpořit praktickou analýzu současného stavu HRM marketingu ve firmě účastníka a uvědomění si možností rozvoje jeho efektivity.
 • Sdílet zkušenosti z této oblasti.

Cílová skupina:

 • HR manažeři a specialisté.
 • Manažeři a majitelé  firem.


Lektorka semináře:    PhDr. Zdeňka Brázdová (profil)

 

Klíčové body semináře:

 • Vymezení HR marketingu, cílů interního a externího HR marketingu.
 • Východiska HR marketingu, systémový a strategický přístup k HR marketingu.
 • Aplikace obecných marketingových nástrojů do podmínek HRM – praktické inspirace.
 • Cílové skupiny externího marketingu – volný akviziční potenciál s akcentem na absolventy škol (Trainne programy), vázaný akviziční potenciál – jak oslovit zaměstnance vázané u jiných firem, jak pracovat s dalšími cílovými skupinami trhu práce…
 • Interní personální marketing jako nástroj zvýšení prestiže a účinnosti HRM organizace.
 • Interní HR marketing – zákaznický přístup, kdo jsou interní zákazníci HR útvarů, jaké mají potřeby, jak je naplňujeme. Jak zdokonalovat a propagovat služby HR útvaru.
 • Interní HR marketing orientovaný na problémy firmy, na rozvoj vztahů HR útvaru s manažery při zabezpečování nosných HR procesů.

 

Podívejte se na reference z již uskutečněných kurzů.

 

Cena semináře: 3.900,- Kč bez DPH

 

Registrace na seminář!

 

Kontaktní osoba: Hana Urbanová, tel: +420 735 175 622, e-mail: hana_urbanova@drill.cz

 

Storno podmínky:
Změny v registračních údajích, včetně jména registrovaného účastníka, jsou možné.
Pro úplné zrušení registrace platí tato pravidla: 30 – 15 dnů před začátkem akce – úhrada 50% z celkové ceny, 14 - 7 dnů před začátkem akce – úhrada 75% z celkové ceny, méně než 7 dnů před začátkem akce – úhrada 100% z celkové ceny.

O zrušení účasti nás informujte na e-mailové adrese info@drill.cz.