Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Support Process Outsourcing
DRILL Project Management Outsourcing

DRILL Project Management Outsourcing

DRILL Project Management Outsourcing Vám zajistí všechny služby související s provozem projektové kanceláře. Patří sem zejména vedení a řízení portfolia komerčních i infrastrukturních projektů ve Vaší společnosti, centrální registrace a vedení evidence všech programů a projektů, pomoc při definování priorit, vzájemná koordinace a sledování finančních a lidských zdrojů potřebných pro úspěšné dokončení projektů a spuštění služby či produktu, evidování projektové dokumentace, sledování a reportování statusu jednotlivých projektů, řešení zdrojových, časových a komunikačních konfliktů v portfoliu. Poskytneme Vám také tým kvalifikovaných projektových managerů se zkušenostmi v řízení rozsáhlých projektů v nejrůznějších oblastech.

Produkt DRILL Project Management Outsourcing nabízí komplexní zajištění všech služeb projektové kanceláře, vedení a řízení komerčních i infrastrukturních projektů ve společnosti vlastními odborníky podle mezinárodních standardů (zejména PRINCE 2, ASAP, PMI či IPMA). Jedná se o další z podpůrných činností, pro kterou nemusí být vždy efektivní udržovat stálý vlastní tým programových a projektových managerů.

Důvodů, proč je outsourcing projektového řízení stále více vyhledávanou alternativou, je několik:

 • Na rozdíl od pravidelných činností společnosti jsou projekty vždy jedinečné aktivity s přesně definovaným cílem např. vyvinutí nového produktu a jeho uvedení na trh či implementace nové technologie, které obvykle vyžadují specifické znalosti, dovednosti a zkušenosti. Je to právě tato jedinečnost, pro kterou je ekonomicky neodůvodnitelné a mnohdy i nemožné udržovat stálý vlastní tým projektových managerů a dalších odborníků, pro které není, mimo vlastní projekt, využití.
 • Kromě ekonomických hledisek je zde i hledisko odborné. Odborné znalosti projektového managera a jeho schopnost doručit projekt v požadované kvalitě, rozpočtu i čase vychází z jeho zkušeností získaných prací na celé řadě projektů v daném oboru. To je schopnost, kterou obvykle nelze získat v prostředí jedné společnosti. Projektový manager tak nevyhnutelně přichází o část své odbornosti, ztrácí kontakt s vývojem technologií i metodik a zejména přichází o zkušenosti z implementace projektů v prostředích různých společností, týmů a firemních kultur. Důsledkem je buď částečná ztráta kvalifikace, a tím i pokles hodnoty, kterou takový projektový manager pro společnost představuje, nebo jeho demotivace a vyhledání jiné příležitosti pro profesní rozvoj.
 • Dalším důvodem vzrůstající poptávky po externích projektových managerech je potřeba jejich neustálého odborného vzdělávání, které musí odrážet technologický rozvoj v dané oblasti, „best practice“ v projektových postupech a metodologiích a sdílení zkušeností s ostatními odborníky v oboru. Každý projekt, vzhledem ke své jedinečnosti, poskytuje mnohem více příležitostí k omylům a chybám, než pravidelná rutinní činnost. Pravidelný kontakt s ostatními projektovými managery, účast na odborných konferencích a členství v profesních asociacích tak poskytuje dostatek příležitostí poučit se z neúspěchů jiných. Profesní rozvoj projektového managera je tedy časově i finančně náročný a pro mnoho společností je neodůvodnitelný u zaměstnance, který je využit pouze na jednu specifickou činnost.

Poskytujeme Vám jak služby externí projektové kanceláře, tak i zkušený tým jednotlivých projektových managerů se zkušenostmi v řízení rozsáhlých projektů v nejrůznějších oblastech včetně informačních technologií, telekomunikací, státní správy, bankovnictví a výroby. Naši projektoví manažeři mají mezinárodně uznávanou kvalifikaci včetně certifikátu PMI Project Management Professional.

V rámci administrace a řízení projektového portfolia zajišťujeme, aby všechny projekty odpovídaly strategii společnosti, aby jejich efektivnost byla vyhodnocena finanční studií, aby všechny zdroje na projekty byly vynaloženy v souladu s prioritami společnosti a aby se služba či produkt dostaly na trh ve správný čas.

Patří sem zejména:

 • Centrální registrace a vedení evidence všech programů a projektů společnosti.
 • Pomoc při definování priorit jednotlivých programů a projektů. 
 • Vzájemná koordinace a sledování finančních a lidských zdrojů potřebných pro úspěšné dokončení projektů a spuštění služby či produktu.
 • Evidování veškeré projektové dokumentace, sledování a reportování statusu jednotlivých projektů. 
 • Řešení zdrojových, časových a komunikačních konfliktů v portfoliu.

V rámci vedení programů a projektů nabízíme zabezpečení následujících služeb:

 • Definování strategie, účelu, cíle a rozsahu projektu a jeho vazby na celkovou strategii společnosti.
 • Vypracování harmonogramu projektu a detailního projektového plánu, který odpovídá Vašim požadavkům a odráží plán vytížení zdrojů projektu.
 • Vypracování rozpočtu projektu, studie proveditelnosti (feasibility study) a finanční studie (business case).
 • Vypracování plánu realizace projektu, který vychází z harmonogramu projektu, definovaných milníků projektu a mapy kritické cesty.
 • Vypracování plánu řízení rizik.
 • Definování postupů a procedur pro řízení a kontrolu projektu.
 • Vypracování projektové struktury a projektové organizace, sestavení projektového týmu a řídicího výboru projektu.
 • Provozní a finanční řízení v průběhu celého životního cyklu programů a projektů. Sledování harmonogramu projektu, kontrola pokroku projektu, verifikace odchylek proti projektovému plánu.
 • Řízení smluvních vztahů, vyjednávání s dodavateli, procurement.
 • Vedení a pravidelná aktualizace projektové dokumentace. 
 • Řízení komunikace na projektu směrem ke všem zúčastněným stranám, vybudování a údržba informačního systému projektu. 
 • Průběžné řízení projektových rizik.
 • Quality management.
 • Vedení změnových řízení. 
 • Vyhodnocení úspěšnosti projektu po dokončení a postimplementační analýza.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: