Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Rozhovor:

🎤 Tento týden jsem si povídala s Partnerkou společnosti a Business Unit Managerkou, Helenou Souhradovou, na téma outplacement.

Helčo, co to vlastně ten outplacement je

🔶 V našem podání je Outplacement coachingovým programem, který pomáhá zaměstnancům, jejichž pozice byly zrušeny/přesunuty, najít nové, nejvhodnější uplatnění co nejrychleji. Tato služba je placena zaměstnavatelem, často se označuje i jako „poslední benefit“.

Bohužel se setkáváme se zaměstnavateli, kteří si myslí, že je nesmyslné investovat do lidí, kteří opouštějí firmu, zejména pokud odešli v rámci snižování nákladů.

A to z jakého důvodu

🔶 Z důvodu vynakládání jakéhokoliv úsilí do někoho, kdo už ve firmě nebude.

Ale ve skutečnosti je to právě naopak, firmy by se měly plně věnovat, jak zaměstnancům, kteří zůstávají, tak i těm, kteří odcházejí.

Mnohdy od firem totiž slýcháme, že až se jejich situace na trhu změní, chtějí být v pozici, kdy budou moci znovu zapojit některé ze zaměstnanců, které bohužel musely propustit.

Dobře a jak tedy konkrétně pomáhá

🔶 Hlavním přínosem pro zaměstnance je pomoc rychle se zorientovat na současném trhu práce, vyvarovat se chyb ať už při tvorbě CV, LI profilu, motivačního dopisu, nebo i při samotné prezentaci na pohovorech - osobních i on-line.

Benefitem pro zaměstnavatele je odlišení se od jiných firem, zvýšení loajality a satisfakce zůstávajících zaměstnanců a také zachování dobrého jména firmy.

Když zaměstnanci vědí, že s nimi bok po boku pracuje profesionální outplacementový expert, pomůže jim to soustředit se na předávací aktivity, které firma potřebuje, pokračovat ve správném jednání se zákazníky, dokončit projekty, prostě v maximální možné míře zachovat "běžný provoz".

Také víme, že dnešní trh, na kterém působíme, není velký a dnešní odcházející zaměstnanec může být zítřejším zákazníkem, pomoc zaměstnancům odejít s co nejpozitivnější zkušeností z potenciálně negativní situace tedy zajistí dobrou pozici do budoucna.

Investice do kvalitního outplacementu pro odcházející zaměstnance je tedy nejen správná věc, ale také pragmatické obchodní rozhodnutí, zejména proto, že náklady na poskytnutí této služby obvykle představují nepatrné procento z celkových nákladů na restrukturalizaci.

A proč by si náš potenciální klient měl vybrat právě nás

🔶 Klient by si zejména měl udělat určité porovnaní, které firmy outplacmenty provádějí, ideálně se osobně nebo alespoň on-line s potenciální dodavatelskou firmou setkat, vyžádat si reference a vybrat si.

My se jako firma soustředíme na specifika klienta, firmy, segmentu, velikosti firmy a lokality. Nabízíme individuální i skupinový Outplacement, a to pro všechny kategorie kandidátů.

Tzv. Poslední benefit dokážeme zajistit v různých lokalitách včetně zahraničí, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. Samozřejmostí je i Outplacement virtuální formou. Rovněž může nabídnout outplacement v kombinaci s psychodiagnostikou.

A poslední otázka, jak to celé vlastně probíhá

🔶 Společně prodiskutujeme požadavky a představy kandidáta i klienta.

Zanalyzujeme situaci, důvody Outplacementu a určíme všechna specifika, poté navrhneme řešení. Po realizaci zůstáváme s klientem v kontaktu a nabízíme i postrealizační support.

Protože pro nás Outplacment není „core business“, kterým je zejména Executive search a Recruitment, máme pro kandidáta vždy nejaktuálnější informace z trhu práce a mnohdy mu můžeme nabídnout i účast na některém z výběrových řízení.

🔶 Děkuji Heleno za odpovědi na mé otázky. Musí to být hezký pocit, když se dozvíš, v jak krátké době si kandidát našel nové naměstnání, a to díky nám…

Rozhovorem provázela Irena Lastres