Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Doporučte nám svého známého a získejte odměnu 10.000,– Kč

Nabízíme možnost doporučit nám Vašeho kolegu, známého, kamaráda nebo člena rodiny jako potencionálního kandidáta a získat odměnu 10.000,- Kč.

Znáte někoho, kdo hledá zaměstnání a uvažuje o dalším rozvoji své kariéry? Pokud ano, zašlete nám na e-mail info@drill.cz jeho kontaktní údaje, životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů – může být uveden v životopisu nebo je možné použít tento – Souhlas se  zpracováním osobních údajů.pdf.

V případě, že je vhodným kandidátem na aktuálně hledanou pozici a bude na pracovní místo umístěn (tj. bude uzavřena pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr mezi tímto kandidátem a zákazníkem společnosti DRILL), náleží Vám odměna ve výši 10.000,- Kč.

Podmínky tohoto veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění:

  • Odměna bude vyplacena do 10 pracovních dnů po uplynutí garanční doby smluvně domluvené mezi společností DRILL a jejím zákazníkem (zpravidla 3-6 měsíců).
  • Nárok na odměnu nevzniká, jestliže ode dne doporučení kandidáta a uzavření pracovně právního vztahu mezi takovým kandidátem a zákazníkem společností DRILL uplyne více než 12 měsíců.
  • Společnost DRILL si vyhrazuje právo tento veřejný příslib odvolat, přičemž nároky účastníků vzniklé v době jeho platnosti zůstávají zachovány.

V případě zájmu o dlouhodobou externí spolupráci v oblasti doporučování vhodných kandidátů nás kontaktujete na e-mail info@drill.cz nebo na telefon +420 723 417 777.