Česky
Slovensky
English
Deutsch
Polski
Pусский
Român
Najdete nás také na těchto sociálních sítích: 

Navigace

Profil společnosti

Jsme konzultační společností poskytující široké portfolio produktů a služeb pro firemní zákazníky; od velkých korporací, přes střední a malé společnosti, až po individuální podnikatele.

Na trhu konzultačních a poradenských služeb se odlišujeme zejména poskytováním praktických řešení s jasně a jednoduše definovanou a rozpoznatelnou přidanou hodnotou pro své zákazníky. Správné pochopení podstaty a naléhavosti jednotlivých potřeb zákazníků spolu s používáním praktických přístupů a metod jejich řešení nám umožňuje uspět i tam, kde naši konkurenti nepochopili správně potřeby svých zákazníků a svými výsledky při poskytování služeb nesplnili jejich očekávání.

Pomáháme našim zákazníkům zvyšovat efektivitu a výkonnost tím, že jejich kritické potřeby adresně spojujeme s firemní strategií, sjednocujeme jejich základní procesy s klíčovými cíli, organizační strukturou a se zapojováním talentů.

Rozsáhlé zkušenosti našich partnerů, konzultantů a dalších odborníků získané v mnoha oborech nám umožňují poskytovat zákazníkům přístup ke špičkovým moderním metodám i způsobům myšlení.

Jsme aktivním členem mnoha profesních a komerčních organizací včetně:

Naši partneři, konzultanti a další experti si stále zvyšují svoji odbornost, mimo jiné též svým působením v dalších odborných společnostech a asociacích např.:

Náš závazek poskytovat služby maximální kvality potvrzuje též skutečnost, že jsme držitelem mezinárodního certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001:2005. Audit integrovaného systému řízení potvrzující soulad procesů naší společnosti s výše uvedenými standardy realizovala prestižní certifikační společnost TÜV SÜD.

V současné době spolupracujeme se zákazníky ve více než 40 zemích prostřednictvím vlastních zaměstnanců či ve spolupráci s lokálními partnery.

Naše klíčové aktivity jsou soustředěny do následujících oblastí:

  • Komplexní služby v oblasti lidských zdrojů (vyhledávání a umísťování zaměstnanců, contracting a interim management, testování kandidátů a zaměstnanců, realizace development a assessment center, outplacement, provádění procesně – personálních auditů, performance management, zvyšování výkonnosti, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, poskytování nástrojů pro řízení lidských zdrojů, prodej personálního software, vedení mzdové agendy, pracovně právní poradenství, vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany, částečný i úplný outsourcing lidských zdrojů).
  • Částečný i úplný outsourcing podpůrných a obslužných útvarů (kromě již zmíněného outsourcingu lidských zdrojů poskytujeme zejména outsourcing útvarů strategického nákupu, bezpečnosti, kvality, projektového řízení a office managementu).
  • Ekonomické a podnikatelské poradenství (strategie a rozvoj společností, zvyšování výkonnosti, optimalizace procesů, restrukturalizace a řízení změn, řízení rizik, poradenství pro lidské zdroje, zavádění systému řízení kvality a bezpečnosti, bezpečnostní poradenství a poradenství při řízení krizových situací, poradenství v oblasti projektového řízení).

Společnost DRILL B.S., spol. s r.o. poskytuje své služby na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném Úřadem práce České republiky dne 5. 9. 2012 pod čísly MPSV-UP/10921/12/UPCR/4 a MPSV-UP/10924/12/UPCR/4.

Společnost DRILL B.S., spol. s r.o. je pojištěna proti úpadku pracovní agentury ve smyslu § 14 odst. 1 písm. b) zákona č 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) dle pojistné smlouvy č. 5900003038 u Slavia pojišťovny a.s.

Společnost DRILL B.S., spol. s r. o. má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu ve výši 5.000.000,- Kč dle pojistné smlouvy č. 53816587-13 u České pojišťovny, a.s.

Společnost DRILL B.S., spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, v souladu s § 16 zákona č. 101/2000 Sb., (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pod registračním číslem 00025572.